Linh thao
Tác giả: Thánh I-nhã Loyola
Ký hiệu tác giả: INH
Dịch giả: Ban biên dịch Linh thao trong cuộc sống, Lm. Elie Thành
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009956
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 135
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009959
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chú dẫn 7
Tuần thứ nhất 15
Tuần thứ hai 35
Tuần thứ ba 61
Tuần thứ tư 71
Cách thức và đề tài cầu nguyện 79
Các quy tắc và ghi chú 111
Mục lục chi tiết 130