Face au Seigneur
Tác giả: William James
Ký hiệu tác giả: JA-W
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011880
Nhà xuất bản: Éditions Fleurus
Khổ sách: 22
Số trang: 295
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011944
Nhà xuất bản: Éditions Fleurus
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 22
Số trang: 225
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012350
Nhà xuất bản: Éditions Fleurus
Khổ sách: 22
Số trang: 295
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích