Vận dụng tâm lý học, thần học, tu đức học vào việc tư vấn của Giáo hội
Tác giả: Mark R. McMinn
Ký hiệu tác giả: MC-M
Dịch giả: Lưu Văn Hy
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003505
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 352
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004982
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 352
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Tôn giáo ở phòng tư vấn 11
2. Nhắm tới sức khỏe tâm lý và tinh thần 41
3. Cầu nguyện 77
4. Kinh thánh 113
5. Tội lỗi 151
6. Sự thú nhận 193
7. Sự tha thứ 239
8. Sự chuộc lại 275
Phần kêt 309
Các ghi chú 313
Về tác giả 352