Le milieu divin
Tác giả: Pierre Teilhard de Chardin
Ký hiệu tác giả: CH-P
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011517
Nhà xuất bản: Éditions du Seuil
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 18
Số trang: 202
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích