Western spirituality
Tác giả: Matthew Fox, OP
Ký hiệu tác giả: FO-M
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003733
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 24
Số trang: 440
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích