Linh hướng - Nơi gặp gỡ tâm linh và tâm lý
Tác giả: Vinh Sơn Nguyễn Văn Định, CS
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007995
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 130
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008163
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 130
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu  
Phần I: Mô hình hướng đẫn tâm linh 5
- Biên giới chung  
- Tin Mừng: Một sự hòa hợp trưởng thành  
- Những điểm khác nhau và bổ sung cho nhau  
- Sự nối kết chữa lành  
- Chữa lành ý nghĩa và chữa lành hội nhập  
Phần II: Ảo tưởng về việc đạt được sự toàn vẹn tuyệt đối 26
- Thử thách và nguy cơ trong vùng “gần như an toàn”  
- Phản ánh về mô hình mà chúng ta đang tác nghiệp  
- Phương pháp chung của hầu hết các nhà linh hướng  
- Những giả định đàng sau những thực hành chung của chúng ta  
- Ngôn ngữ của sự sùng tín, hiện sinh và tâm lý học   
- Sự nguy hiểm của việc cổ vũ đảo ngược chủ nghĩa hoàn thiện  
- Sự phát triển một kiểu mẫu linh hướng  
- Làm cho rõ những gì còn tiềm ẩn  
Phần III: Những suy tư thần học trong việc linh hướng 53
- Việc sử dụng nội tại suy tư thần học  
- Việc sử dụng ngoại tại suy tư thần học
-  Những đánh giá về suy tư thần học
- Việc sử dụng linh thao
- Về cách sử dụng phân tích xã hội  
- Về việc sử dụng những phẩn ánh thần học  
- Mầu nhiệm – Sự thức thiết yếu đối với nhận thức của nhà linh hướng  
- Từ phương pháp khoa học đến chuyên môn hóa  
- Để trở thành chuyên nghiệp hóa nơi nhà tổng hợp  
Chú thích  
Phụ lục 1: Tâm lý học và công tác đào tạo các chủng sinh 95
Mgrs Tony Anatrella  
Phụ lục 2: Câu chuyện về sự hối hận của một nhà tâm lý học 109
Từ tạp chí “ Latin Mass” số đặc biệt