Nên thánh thời đại mới
Nguyên tác: Your way to God
Tác giả: Kilian Mc Gowan, CP
Ký hiệu tác giả: GO-K
Dịch giả: Lm. JBM Trần Minh Cương
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001793
Nhà xuất bản: The Newman Press Westminter
Khổ sách: 20
Số trang: 311
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009226
Nhà xuất bản: The Newman Press Westminter
Khổ sách: 20
Số trang: 311
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015828
Nhà xuất bản: The Newman Press Westminter
Khổ sách: 20
Số trang: 311
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích