Thống nhất đời sống trong Chúa Giêsu Kitô
Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Ký hiệu tác giả: NG-S
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013656
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 249
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu  
Phần A. CHIA SẺ LỜI CHÚA  
1.  Đức Giêsu, con người của tình liên đới 12
2.  Từ bỏ để sống tinh thần nghèo khó của Đức Giêsu  18
3.  Cuộc biến hình của người tín hữu 24
4.  Chương trình hành động thiết thực của Đức Giêsu 31
Phần B. SUY TƯ THẦN HỌC  
1.  Thông nhất đời sông là một yêu cầu cấp thiết của Kitô hữu thời nay 46
2.  Chiến đấu với tội lỗi để đạt tới sự thống nhất đời sống 56
3.  Tổ chức đời sông để đạt tới sự thông nhất cao 66
4.  Thống nhất đời sống là hoà nhập thành một với Đức Gièsu nhờ Thần Khí tình yêu 74
Phần C. CHIA SẺ MỤC VỤ  
THỐNG NHẤT ĐỜI SỐNG  
Nhập đề 87
1.  Phần thứ I: Hiểu rõ con người mình 91
2.  Phần thứ II: Tổ chức và quản lý đời sống 102
 Nhận định chung 102
Chương trình ngày sống - Lịch để bàn 105
Chương trình tuần sống 116
Chương trình tháng và tổng kết tháng 122
Kế hoạch năm và tổng kết năm 133
 Lập kế hoạch cho năm sau 161
3.  Phần thứ III : Tiến đến sự thống nhất đời sống  166
Những lời khuyên ăn uông hợp lý (năm 1995-2000)  176
Bảng thành phần dinh dưỡng thức ăn Việt Nam .  198
1.  Phương pháp xác định cá tính 207
Bảng giải đáp cá tính 233