Linh đạo Kitô giáo: Một phác họa lịch sử
Nguyên tác: Christian spirituality: A historical sketch
Tác giả: George A. Lane, S.J
Ký hiệu tác giả: LA-G
Dịch giả: Tony Nguyễn
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009793
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 105
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010006
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 105
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phản kháng và từ bỏ ở phương Đông 12
Chuyển qua đời tu khất thực 40
Bầu khí tôn giáo cuối thời Trung cổ 48
Bản chất của chủ nghĩa thần bí 56
Cầu nguyện I-nhã: thấy Chúa trong mọi sự 62
Bầu khí chiêm niệm Tây Ban Nha thế kỷ XVI 71
Cầu nguyện I-nhã: thế hệ thứ 2 75
Tìm thấy ý Chúa nhờ phân định 84
Linh đạo cho thời đại chúng ta 95