Chính Đức Kitô sống trong tôi
Tác giả: S. Grimal, SM
Ký hiệu tác giả: GR-S
Dịch giả: Lm. An Sơn Vị
DDC: 232 - Chúa Giêsu và gia đình Ngài - Kitô học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007265
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010883
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
NHẬP THỂ 11
CHƯƠNG II. THÁNH LỜI NHẬP THỂ, HỮU THỂ VÀ SINH HOẠT CỦA CHÚA CON LÀ TƯ TẾ 17
CHƯƠNG III. SỰ TA NHẬP THÂN VÀO ĐỨC KITÔ, THÁNH LỜI NHẬP THỂ, DO PHÉP RỬA 31
Ấn Rửa tội tháp nhập ta vào chức Tư tế và chức Hiến tế của Đức Kitô 36
Ơn Thánh hóa Sung mãn của Đức Kitô tràn xuống linh hồn tôi 38
Phác họa mấy nét thực hành 43
VÀO ĐỨC KITÔ ( THEO THÁNH PHAOLÔ) 47
(THEO GIÁO LÝ THÁNH GIOAN) 59
CHƯƠNG VI: NHỮNG HÀNH VI CỦA ĐỜI SỐNG HIẾU TỬ VÀ TƯ TẾ CỦA ĐỨC GIÊSU 75
Kinh nhiệm của Đức Kitô Giêsu 80
Vâng Lời của Đức Giêsu 85
Nhiệt thành truyền giáo của Đức Kitô Giêsu 88
CHƯƠNG VII: ĐỨC GIÊSU SỐNG CHÍNH CÁC HÀNH VI CỦA ĐỜI SỐNG TÌNH YÊU HIẾU TÀ 93
Tôi thông hiệp với Kinh nguyện Đức Giêsu trên trời và trong Bánh Thánh 99
yêu cho tới Thánh Giá 103
Đức Giêsu 109
CHƯƠNG VIII: TUYỆT ĐỈNH SỰ TA NHẬP THÂN VÀO ĐÚC KITÔ 113
mức cao Hiệp nhất 118
với tất cả những chi là tìm kiếm bản thân 122
với Đức Giêsu đề ngày càng sống và hành động cho Đức Chúa cha 132
linh hồn ta 141
Đưc Kitô: "Đức Mẹ hằng nghi nhớ 157
- Đức Maria dạy tôi dọn mình và thích ứng với sự tôi nhập thân vào Đức… 160
gương Người thành nên Bánh Tế Kinh nguyện 163
Mấy danh từ chuyên môn 167