Chính Đức Kitô sống trong tôi
Tác giả: S. Grimal, SM
Ký hiệu tác giả: GR-S
Dịch giả: Lm. An Sơn Vị
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007265
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010883
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TỰA 5
CHƯƠNG I: ĐỊA VỊ TA TRONG CÁI NHÌN VÀ SỰ KÉN CHỌN MUÔN ĐỜI CỦA THÁNH LỜI NHẬP THỂ 11
CHƯƠNG II. THÁNH LỜI NHẬP THỂ, HỮU THỂ VÀ SINH HOẠT CỦA CHÚA CON LÀ TƯ TẾ CHÚA CHA 17
CHƯƠNG III. SỰ TA NHẬP THÂN VÀO ĐỨC KITÔ, THÁNH LỜI NHẬP THỂ, DO PHÉP RỬA TỘI 31
1. Ấn Rửa tội tháp nhập ta vào chức Tư tế và chức Hiến tế của Đức Kitô 36
2. Ơn Thánh hóa Sung mãn của Đức Kitô tràn xuống linh hồn tôi 38
3. Phác họa mấy nét thực hành 43
CHƯƠNG IV: QUAN ĐIỂM XÃ HỘI HAY CÔNG GIÁO CỦA TÍN ĐIỀU TA NHẬP THÂN VÀO ĐỨC KITÔ (THEO GIÁO LÝ THÁNH PHAOLÔ) 47
CHƯƠNG V: QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN VÀ THÂN MẬT CỦA TÍN ĐIỀU TA NHẬP THÂN VÀ ĐỨC KITÔ (THEO GIÁO LÝ THÁNH GIOAN) 59
CHƯƠNG VI: NHỮNG HÀNH VI CỦA ĐỜI SỐNG HIẾU TỬ VÀ TƯ TẾ CỦA ĐỨC GIÊSU 75
1. Kinh nguyện của Đức Kitô Giêsu 80
2. Vâng Lời của Đức Giêsu 85
3. Nhiệt thành truyền giáo của Đức Kitô Giêsu 88
CHƯƠNG VII: ĐỨC GIÊSU SỐNG CHÍNH CÁC HÀNH VI CỦA ĐỜI SỐNG TÌNH YÊU HIẾU TỬ CỦA NGÀI 93
1. Tôi thông hiệp với Kinh nguyện Đức Giêsu trên trời và trong Bánh Thánh 99
2. Sự vâng lời của tôi dâng hiến Đức Giêsu để Ngài tiếp tục vâng lời vì yêu cho tới Thánh Giá 103
3. Công việc truyền giáo của tôi huy động chính những năng lực nhiệt thành của Đức Giêsu 109
CHƯƠNG VIII: TUYỆT ĐỈNH SỰ TA NHẬP THÂN VÀO ĐỨC KITÔ 113
1. Nhờ tác động đặc biệt của Linh ân, nhất là ơn Cao minh, linh hồn đạt tới mức cao Hiệp nhất 118
2. Linh hồn chỉ đạt tới mức ấy do đường siêu thoát ngày càng triệt để đối với tất cả những chi là tìm kiếm bản thân 122
3. Linh hồn tự cảm thấy mình khuynh hưởng tới việc ngày càng hiệp nhất với Đức Giêsu đề ngày càng sống và hành động cho Đức Chúa cha 132
CHƯƠNG IX: ĐỨC GIÊSU MUỐN SỐNG SỰ SỐNG CỦA NGÀI TRONG TÔI NHỜ BÁNH TẾ 137
1. Nhờ Bánh Tế Đức Giêsu ngày càng nuôi dưỡng đời sống Hiếu tử trong linh hồn ta 141
2. Nhờ Bánh Tế, Đức Giêsu sống trong ta ngày càng sung mãn hơn 144
CHƯƠNG X: ĐỨC GIÊSU MUỐN SỐNG ĐỜI SỐNG CỦA NGÀI TRONG TA NHỜ MẸ MARIA 153
1. Đức Maria suy gẫm trong lòng để đem ra sống huyền nhiệm 157
2. Đức Maria dạy tôi dọn mình và thích ứng với sự tôi nhập thân vào Đức Kitô 160
3. Đức Maria dạy tôi thể hiện sự tôi nhập thân vào Đức Kitô bằng cách noi gương Người thành nên Bánh Tế Kinh nguyện 163
Mấy danh từ chuyên môn 167