Để tự do và hạnh phúc hơn
Tác giả: Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ
Ký hiệu tác giả: PH-L
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014327
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014368
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
ĐỂ TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC HƠN
MỤC LỤC  
CHỮ VIẾT TẮT & GHI CHÚ 24
DẪN NHẬP 25
Phần một: ĐỂ LÀM LINH THAO  
A. LINH THAO LÀ GÌ? 29
1. Tĩnh tâm theo phương pháp của thánh Inhaxiô 29
a. Cuộc tĩnh tâm có nhiều giờ để cầu nguyện 30
b. Cuộc tĩnh tâm có hướng dẫn riêng 30
     i. Giúp Linh Thao không chỉ là cho điểm gợi ý cầu nguyện 31
     ii. Giúp đỡ các linh hồn qua hướng dẫn thiêng liêng 31
c. Việc thiêng liêng có một tiến trình 33
     i. Linh Thao là các việc thiêng liêng 33
     ii. Có một tiến trình 33
2. Thời điểm gặp gỡ và sống với Thiên Chúa 34
a. Gặp gỡ và cảm nghiệm Tình Yêu 34
b. Để thắng mình 35
c. Kinh nghiệm tìm kiếm và thi hành thánh ý Thiên Chúa của Inhaxiô 35
B. ĐIỀU KIỆN NỘI TÂM ĐỂ LÀM LINH THAO 37
1. Khao khát nên thánh 37
a. Thiếu lòng khao khát sống tốt hơn, không thể làm Linh Thao 38
b. Ao ước khao khát nên trọn lành hơn nữa 38
2.  Lòng quảng đại 38
a. Dâng trót con người mình cho Chúa 38
b. Để tùy Chúa làm tất cà những gì Ngài muốn 39
c. Kết quả của Linh Thao được thể hiện trong cuộc sống 39
C. TRONG LINH THAO 41
1. Những việc phải làm 41
a. Cầu nguyện 41
b. Điểm cầu nguyện 41
c. Xét gẫm 42
d. Xét mình 42
2.  Lòng quảng đại dược cụ thể hóa 42
a. Giữ ngũ quan 43
b. Giữ tâm trí 43
c.  Ý thức sống trước nhan Chúa 43
Phần hai: NHÂN HỌC THIÊNG LIÊNG  
A. KHUYNH CHIỀU VÀ KHẢ NĂNG CỦA CON NGƯỜI 45
1. Khuynh chiều của thân xác 46
a. Thân xác 46
b. Trí tưởng tượng 47
c. Lý trí "suy luận” 47
d. Tự do 48
2.  Nét tuyệt vời của con người: tự do siêu vượt 49
a. Lý trí "tự do” 49
b. Lương tâm 50
c. Thuận tình "tự do:" yêu 51
B. CON NGƯỜI: TINH THẦN NHẬP THỂ 52
1. Con ngưòi tự do trong hành động 52
a. Con người không tự do "tuyệt đối" 52
b. Tự do đích thực 53
c. Hình thành mình qua chọn lựa 53
2. Không ai đến được với Ta nếu Cha Ta không lôi kéo nó (Ga 6:44) 54
a. Kinh nghiệm bất lực dù vẫn ý thức mình tự do 54
b.  Thiên Chúa yêu tôi, Ngài lôi kéo tôi đến với Ngài 55
c. Đáp trả tình yêu: "Xin điêu tôi ao ước khao khát” 56
C. CON ĐƯÒNG THIÊNG LIÊNG 57
1. Con người và ý định của Thiên Chúa 57
a. Những cái nhìn sai lạc về con người 57
     i.  Con người, một hiện hữu "tình cờ” 58
     ii. Con người, "một hiện sinh phi lý" 58
     iii. Con người, một trò chơi của Tạo Hóa? 59
b. Thiên Chúa muốn con người hạnh phúc  60
     i. Thiên Chúa tạo dựng con người vì yêu thương 60
     ii. Thiên Chúa muốn chia sẻ hạnh phúc vĩnh cửu với con người 60
     iii. Nên giống Thiên Chúa thì hạnh phúc 61
2. Chương trình Giêsu 62
a. Thiên Chúa cứu độ con người 64
     i. Con người cần được cứu độ vì đã từ chối tình yêu 64
     ii. Từ khi phạm tội, con người đã "yếu di” 65
     iii. Được cứu độ trong Đức Giêsu và nhờ Đức Giêsu Kitô 66
b. Ngôi Lời Nhập Thể để làm chứng cho Tình Yêu 67
     i. Sứ mạng Đức Giêsu 68
     ii. Thập giá diễn tả tình yêu 68
     iii. Con người được cứu độ khi đáp trả tình yêu 70
3. Thánh Thần Thiên Chúa hoạt động để dẫn đưa con người đến với Thiên Chúa 71
a. Thiên Chúa luôn hoạt động để làm con người trở về với Ngài 71
     i. Thiên Chúa luôn ở với con người 72
     ii. Thánh Thần dạy dỗ con người 73
     iii. Thiên Chúa lôi kéo con người 73
b. Chỉ được cứu dộ khi cảm nhận mình được yêu 74
     i. Muốn diều tốt cho người mình yêu 74
     ii. Thiên Chúa trao ban cho con người tất cả 75
     iii. Thiên Chúa tôn trọng tự do con người 75
     iv. Làm con ngưòi nên một với Ngài trong Tình Yêu 75
     v. Trân trọng đón nhận và phó thác đời mình 76
4. Con ngưòi tại thế tự do trước những tác động 77
a. Trí tưởng tượng như chiến trường 77
b. Khuynh chiều thân xác và lý trí như cám dỗ 77
c. Ưng thuận hay từ chối, con người trở thành tự do đích thực hay nô lệ 78
d. Cám dỗ và thử thách là những cơ hội để nên thánh 78
5. Cầu nguyện và nhận định các thần 79
a. Cầu nguyện 80
     i. Ý thức Thiên Chúa hiện diện và yêu thương mình 80
     ii. Lắng nghe và thân thưa với Chúa 81
     iii. Cầu nguyện để trở nên một với Thiên Chúa 82
     iv. Cầu nguyện và suy nghĩ 83
b. Xét gẫm 84
     i. Tiêu chuẩn bình an hạnh phúc” 84
     ii. Áp dụng cụ thể 85
     iii. Nguyên do làm giờ cầu nguyện không được tốt lắm 86
     iv. Cám dỗ nhiều 88
c. Xét mình 90
     i. Cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân kỳ diệu 90
     ii. Bắt dầu lại khi thấy rõ mình hơn 91
     iii. Cầu nguyện ngắn về chính đời sống ngày qua 92
Phần ba: LINH THAO - ĐỂ TỰ DO VÀ HẠNH PHÚC HƠN  
A. NGUYÊN LÝ VÀ NỀN TẢNG 95
1. Mục đích và yêu cầu 95
a. Trí (biết đúng để sống đúng) 95
b. Tâm (bình tâm) 96
2.  Bản văn Kinh Thánh có thể dùng để cầu nguyện 96
3.  Ghi chú 97
a. Cầu nguyện 97
     i. Nhiều cách cầu nguyện 97
     ii. Cầu nguyện như suy gẫm 97
b. Xét gẫm 98
     i. Những câu hỏi gợi ý giúp xét gẫm 98
     ii. Cụ thể trong chủ đề này 100
4. Gợi ý cầu nguyện về Nguyên Lý Nền Tảng 102
11. Các ngươi tìm gì (Ga 1:35-51) 102
     1. Hai môn đệ này ao ước và khao khát gì? 102
     2. Gặp gỡ Đức Giêsu, thì được biến đổi 102
     3. Tôi tìm gì, tôi khao khát mong ước gì? 103
12. Thiên Chúa dò xét tôi (Tv 139) 104
     1. Thiên Chúa biết rõ về tôi 105
     2. Không thể trốn Chúa được 105
     3. Thiên Chúa tạo dựng tôi, nên Ngài yêu thương tôi 106
     4. Xin Chúa tiếp tục dò xét con, để gìn giữ con 106
13. Thiên Chúa yêu tôi vô cùng 107
     1. Thiên Chúa Cha yêu tôi vô cùng 108
     2. Chúa Giêsu yêu tôi vô cùng 108
     3. Chúa Thánh Thần yêu tôi vô cùng 109
14. Thiên Chúa quan phòng (Mt 6:25-34) 110
     1. Chớ lo cho mạng sống mình 110
     2. Hãy tìm kiếm Nưốc trước dã 111
     3. Tin tưởng phó thác 111
21. Bình Tâm (LT 23) 112
     1. Ý nghĩa và mục đích của đời người 113
     2. Tạo vật là phương tiện 113
3. Bình tâm 113
22. Hồi niệm (năm bài: từ bài 11 đến bài 21) 115
B. TỘI 116
1. Mục đích và yêu cầu 116
a. Trí 116
     i. Nhận biết mình là tội nhân 116
     ii. Nhận biết sự xấu xa và ác hại của tội 117
b. Tâm 118
     i. Cảm nhận Thiên Chúa yêu thương tha thứ 118
     ii. Khao khát trở về với Thiên Chúa 119
2. Những đoạn Kinh Thánh dùng cầu nguyện 119
3. Ghi chú 120
a. Cầu nguyện 120
     i. Ý thức Chúa hiện diện và chào Chúa 120
     ii. Xin Chúa ban Thánh Thần 121
     iii. Hội nhập khung cảnh 122
     iv. Ơn xin của bài cầu nguyện 122
     v. Điểm cầu nguyện 123
     vi. Tâm sự 123
b. Xét gẫm như nhận định thiêng liêng 124
     i. Nguyên tắc chính yếu 124
     ii. Áp dụng cụ thể 125
4. Gợi ý cầu nguyên về tội 128
23. Tội (LT 45-53) 128
     1. Không phục tùng Thiên Chúa 128
     2. Không tin vào Thiên Chúa nữa (St 3:ltt) 129
3. Từ chối thúc đẩy của Thánh Thần mời gọi hoán cải 130
24. Tội tôi (LT 55-61) 131
31. Hồi niệm (hai bài Tội và Tội tôi) 131
32. Dửng dưng trưởc nỗi khổ của tha nhân (Mt 25:311tt) 132
     1. Thiên Chúa là Tình Yêu 133
     2. Đức Giêsu đồng hóa mình vối những người khốn cùng, nghèo hèn nhất 134
     3. Tiêu chuẩn Thiên Chúa phán xét ngày Ngài quang lâm: yêu thương 134
33. Chung Thủy 136
     1. Ý nghĩa đời sống dâng hiến 136
     2. Lời khấn khó nghèo 137
     3. Lời khấn trinh khiết 138
     4. Lời khấn vâng phục 139
     5. Đời sống cộng đoàn 139
34. Người mù thiêng liêng (Ga 9:ltt) 140
     1. Tật mù của người biệt phái 141
     2. Cha mẹ người mù "khôn quá" nên không dám nói sự thực 142
     3. Thái độ của người mù 142
41. Chị phụ nữ thống hối (Lc 7:36tt) 143
     1. Tâm tình và cung cách hành xử của chị phụ nữ 144
     2. Thái dộ của người biệt phái 144
     3. Tâm tình và thái độ của Đức Giêsu 145
42. David thống hối (Tv 51/50) 146
C. LỜI MỜI GỌI CỦA VUA HẰNG SỐNG 147
1. Mục đích và yêu cầu 147
2.  Những đoạn Kinh Thánh có thể dùng 148
3.  Ghi chú 148
a. Cầu nguyện chủ yếu là tâm sự 148
     i. Cảm nghiệm (LT 2) 149
     ii. Điểm gợi ý và tư thế khi cầu nguyện 149
     iii. Tâm sự 150
b. Xét gẫm như nhận định thiêng liêng 151
     i. Tại sao tôi bị cám dỗ nhiều về điều này 151
     ii. Biểu hiện của tình yêu 153
4.  Gợi ý cầu nguyện về tiếng gọi Vua Hằng Sống 155
43. Lời mời (Lc 5:1-11) 155
     1. Simon đã thả lưói 155
     2. Từ nay ngươi sẽ là kẻ chài lưới người 156
     3.  Họ đã bỏ tất cả mà theo Ngài 156
44. Hãy là thánh (Lv 19:2) 157
     1. Hãy nên thánh, vì Ta là thánh 158
     2. Thân phận con người 158
     3. Siêu vượt 159
51. Sứ Mạng (Ga 20:21) 161
     1. Sứ mạng của Đức Giêsu 161
     2. Cách thế Đức Giêsu thực hiện sứ mạng 162
     3. Sứ mạng và cách thế thực hiện sứ mạng của chúng ta 163
D. LỜI THIÊN CHÚA THỰC HIỆN SỨ MẠNG CHA TRAO PHÓ 165
1. Mục đích và yêu cầu 165
a. Hiểu Chúa hơn, yêu Chúa và theo Chúa hơn 165
b. Đồng hình dồng dạng với Chúa hơn 166
2. Những bản văn dùng cầu nguyện 166
a. Mầu nhiệm nhập thể 166
b. Đời bình thường "phi thường" 166
c. Con đường Đức Giêsu đi 167
3. Ghi chú 168
a. Cầu nguyện như chiêm niệm 169
     i. Nhìn, nghe, quan sát, suy nghĩ để rút ích lợi 169
     ii. Để nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu hơn 169
b. Nhận định thần loại 170
     i. An ủi không cần trung gian 170
     ii. Cầu nguyện bị giảm sút hay bất an 171
4. Gợi ý cầu nguyện Ngôi Lời Thực Hiện Sứ Mạng 172
52. Nhập Thể (Lc 1:26-38) 172
     1. Con người trong tình trạng tội 172
     2. Thiên Chúa quyết định cứu độ con người 173
     3. Xin vâng 173
53. Giáng Sinh và Dâng Chúa Giêsu (Lc 2:l-40) 176
     1. Ngôi Lời Nhập Thể được giáng sinh 176
     2. Thiên Chúa tỏ mình cho những người nghèo 176
     3. Cắt bì và đặt tên 177
     4. Dâng Đức Giêsu vào đền thờ 177
     5. Như dao sắc thâu qua lòng 178
     6. Đức Giêsu sống thời thơ ấu tại Nadarét 178
54. Đức Giêsu ở lại đền thờ (Lc 2:41tt) 179
     1. Đức Giêsu ở lại đền thờ 179
     2. Đức Giêsu sống một thời gian dài tại Nadarét 180
61. Hồi niệm 181
62. Thanh Tẩy Và Bị Cám Dỗ (Mt 3:13-4:11) 182
     1. Đức Giêsu được thanh tẩy 182
     2. Đức Giêsu bị cám dỗ 183
     3. Bản chất con người không hàm chứa "phạm tội” 185
63. Mối phúc thật (Mt 5:1-12) 186
     1. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó 187
     2. Phúc cho các ngươi khi người ta sỉ nhục các ngươi 189
     3. Các mối phúc khác 190
E. NGÀY I NHÃ 191
1. Mục đích yêu cầu 191
a. Nhận thức, chọn và được chọn 191
b. Để hiểu rõ hơn về con người mình 192
2. Những bản văn Kinh Thánh có thể dùng cầu nguyện 192
3. Chọn lựa 193
a. Lựa chọn theo thánh Inhaxiô 194
b. Điều kiện để làm việc lựa chọn tốt 194
     i. Nhận thức đúng đắn về mục đích đời người 194
     ii. Bình Tâm 195
c. Lựa chọn 195
     i. Nhận ra ý Chúa về đời mình 195
     ii. Dứt khoát chọn 196
d. Dấu chỉ việc lựa chọn được làm đúng 197
4. Xét gẫm 197
a. Bình Tâm 198
b. Thái độ của tôi đối với nghèo và sỉ nhục 198
c. Dứt khoát với quyến luyến lệch lạc 199
d. Mức độ tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa 199
5. Gợi ý cầu nguyện ngày I Nhã 200
64. Hai Cờ Hiệu 200
     1. Mưu chước của ác quỷ 200
     2. Đường lối của Chúa 201
71. Tôi phải làm gì (Mc 10:17-31) 202
     1. Có gì đem bán mà cho kẻ khó 202
     2. Người có của khó vào Nước Thiên Chúa biết bao 203
     3. Này chúng tôi đã bỏ tất cả mà theo Thầy 204
72. Ba mẫu người 204
     1. Đâu là mười ngàn dollars của tôi? 204
     2. Tôi thuộc mẫu người thứ mấy? 205
73. Đức Giêsu luôn thực hiện Ý Cha 206
     1. Này con xin đến, để thực thi ý Chúa 206
     2. Của ăn của Ta là làm theo Ý Đấng đã sai Ta 207
     3. Xin đừng theo Ý Con, nhưng Ý Cha 208
74. Ba mức độ yêu thương (LT 165-167) 209
     1. Tôi yêu Chúa ở mức độ nào 209
     2. Có muốn đồng hình đồng dạng với Ngài không 210
81. Chọn lựa bậc sống. 211
82. Những bước đường tình yêu 211
     1. Chúa có gọi tôi sống đời dâng hiến không  212
     2. Dấu chỉ khách quan cho thấy Chúa gọi tôi 212
F. ĐƯỜNG TÌNH YÊU 213
1. Mục đích yêu cầu 213
2. Bản văn Kinh Thánh được dùng 214
3. Gợi ý cầu nguyện về đường tình yêu 216
83. Yêu thương là phục vụ và dâng hiến  216
     1. Đức Giêsu yêu các tông đồ vô cùng 216
     2. Đức Giêsu rửa chân cho các tông đồ 217
     3. Này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con 218
84. Vườn dầu (Mc 14:32-52) 219
     1. Xin cho giờ này qua đi khỏi Con 219
     2. Anh dùng cái hôn để nộp Con Người sao? 220
91. Đức Giêsu bị xử án 221
     1. Tất cả đều lên án Ngài đáng chết 221
     2. Ta không thấy lý do để kết tội 222
92. Đường tình yêu 223
     1. Đức Giêsu bị đánh đòn 224
     2. Đức Giêsu bị đội mạo gai 224
     3. Đường thập giá 225
     4. Đóng đinh 225
93. Ba vị trên đồi Canvê 226
     1. Đức Giêsu trên đồi Canvê 226
     2. Đức Maria đứng dưởi chân thập giá 228
     3. Chúa Cha thinh lặng nhìn Con của Ngài 228
G. PHỤC SINH 230
1. Mục đích yêu cầu 231
2. Bàn văn Kinh Thánh được dùng 231
3. Gợi ý cầu nguyện về Chúa Phục Sinh 233
94. Chúa Phục Sinh hiện ra cho Mẹ và cho chị Maria Magdala 233
     1. Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra cho Đức Maria 233
     2. Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra cho chị Maria Magdala (Ga 20:1-10) 234
101. Chúa Phục Sinh hiện ra cho các tông dồ 235
     1. Chúa Phục Sinh hiện ra cho mười tông dồ (Ga 20:19-23) 235
     2. Chúa Phục Sinh hiện ra cho mười một tông đồ (Ga 20:24-29) 236
     3. Tôi có thực sự tin Chúa đã phục sinh không 238
102. Chúa Phục Sinh được siêu tôn 238
     1. Chúa Giêsu Phục Sinh lên trời (Cv 1:1-12) 239
     2. Chúa Giêsu Phục Sinh là Thiên Chúa  239
     3. Hệ quả thực tại "Đức Giêsu Phục Sinh là Thiên Chúa” 241
103. Thánh Thần tỏ hiện quyền năng 242
     1. Thánh Thần tỏ hiện quyền nâng 243
     2. Thánh Thần là Thiên Chúa 243
     3. Thánh Thần luôn hoạt động trong Hội Thánh 244
H. CHIÊM NIỆM ĐỂ ĐƯỢC TÌNH YÊU 246
1. Mục đích yêu cầu 246
2. Xin Chúa làm cho con yêu Chúa 246
3. Bài cầu nguyện kết thúc 246
104. Chiêm niệm để được tình yêu 246
ĐỂ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN ƠN LINH THAO  
1. Luôn sống đời sống thường ngày với ý thức Thiên Chúa luôn hiện diện và yêu thương mình 249
2. Vui nhận Ý chúa làm ý mình 250
3. Hy sinh hãm mình liên lỉ 251
THƯ MỤC 253