Biết mình đang ở đâu
Phụ đề: Khởi đầu cho một cuộc hành trình tâm linh
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008314
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 139
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008400
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi lời về tác giả 5
Dẫn nhập 7
Bạn tự giúp mình như thế nào? 15
Chương 1: Lạy Chúa, con đang ở đâu? 13
1. Giấc mộng của ông Giacóp 15
2. Giacóp nghĩ ông đang ở đâu? (St 28,10-11) 17
3. Giacóp thực sự đang ở đâu? (St 28,12-16) 19
4. Tôi đang ở đâu? 26
Bài giảng 1: Đi vào mầu nhiệm vượt qua 34
Chương 2: Các điểm qui chiếu cho cuộc đời chúng ta: mất mát và bối rối 40
1. Các tội lỗi tiêu biểu trong Kinh Thánh 41
a. Câu chuyện Cain và Abel 41
b. Câu chuyện tháp Babel 41
c. Những người trẻ có vẻ gần Thiên Chúa 50
d. Những người trẻ thực sự gấn gũi với Chúa 51
e. Nhóm người trẻ Kitô giáo trưởng thành 52
f. Những người trẻ có cái nhìn xa hơn 53
3. Kết luận 55
Chương 3: Những dấu chỉ hữu hình của những điểm qui chiếu vô hình 57
1. Những dấu chỉ do Giacóp đặt ra 58
2. Những kỷ niệm sống động 61
a. Bí tích Thánh Thể 61
b. Kinh Thánh là kỷ niệm thứ hai 63
Bài giảng 2: Cuộc tìm kiếm Thiên Chúa 68
Chương 4: Ông Giacóp khởi hành 75
1. Ông Giacóp khởi hành 76
2. Cuộc sống của chúng ta sau cuộc tĩnh tâm 84
PHẦN 2: CUỘC HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ VỚI CHA 99
Chương 1: Chúng ta hãy trở về với Cha 102
1. Những con đường băn khoăn của cá nhân: “Tôi đứng lên và đi về cùng Cha (Lc 15,18) 102
2. Những băn khoăn của một thời đại: Sự tục hóa và một xã hội không có Cha 106
3. Cuộc đời như một cuộc hành hương tiến về với Chúa Cha 109
Chương 2: Chúng ta hãy lắng nghe mạc khải của Cha 113
4. Cha của Israen 113
5. Abba, Cha của Chúa Giêsu 117
6. Cha của các môn đệ 120
Chương 3: Chúng ta hãy gặp gỡ nhau trong Cha của tất cả chúng ta 124
7. Với những ai tin vào Thiên Chúa 124
8. Với những ai không tin (những người còn đang tìm kiếm và lãnh đạm) 128
9. Với những người nghèo khổ 132
10. Những câu hỏi để kiểm điểm cuộc sống 135