Face au Seigneur
Tác giả: Lm. Gaston Courtois
Ký hiệu tác giả: CO-G
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012818
Nhà xuất bản: Éditions Fleurus
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích