Bước quyết định để gặp Chúa trong đời
Nguyên tác: Searching for God - The Longest Step
Tác giả: James DiGiacomo, SJ, John Walsh, MM
Ký hiệu tác giả: JA-S
Dịch giả: Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006072
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 133
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006073
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 133
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006074
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 133
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006075
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 133
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1. Nào ta lên đường: Phải chăng Thiên Chúa là con voi màu xanh lơ 1
Chương 2. Đừng ngồi ì ở đó: Thiên Chúa là một cô thiếu nữ tóc hung 20
Chương 3. Chúng ta đang trên đường đi tới: Điều tuuyệt hảo vẫn còn ở phía.. 31
Chương 4. Trên đường đi: Gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân 48
Chương 5. Nhận hiểu mình: Không ai là một hòn đảo 65
Chương 6. Sửa chữa: Phải làm gì khi có sự cố xảy ra 77
Chương 7 Những lạc hướng: Thiên Chúa đâu phải con ngáo ộp 97
Chương 8. Trên đường chúng ta đi: Mặt đối mặt 114
Lời bạt 130