Chúa Giêsu - Ý nghĩa cuộc đời
Tác giả: Eymard An Mai Đỗ, O.Cist
Ký hiệu tác giả: AN-D
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009306
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 137
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009337
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 137
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪNNHẬP 7
Ngạc nhiên 11
1. Con người 13
1.1. Hiện hữu là một ân ban 13
1.1.1. Hiện hữu 14
1.1.2. Hiện hữu ảo  18
1.1.3. Đồng hiện hữu 21
1.2 NGŨ QUAN  
1.2.1.Thị giác và vẻ đẹp  24
1.2.2. Miệng và lời tạ ơn 27
1.2.3. Thính giác và tiếng Chúa  28
1.2.4. Khứu giác và hương thơm  33
1.2.5. Xúc giác và cuộc tiếp xúc  33
1.3. NHỮNG NĂNG LỰC TINH THẦN  
1. 3.1 Lý trí và sự thật 36
1.3.2.Ý chí tự do và sự thiện 38
1.3.3. Vô thức và giấc mơ 40
1.3.4. Ý thức và ý thức tội lỗi 43
1.3.5. Ý thức phản tỉnh và Bí tích giao hòa  46
1.3.6. Lương tâm 48
2. ĐẶC TÍNH CỦA NHÂN VỊ  
2.1. Mầu nhiệm 54
2.2. Độc đáo và duy nhất 55
2.3. Không thay thế 58
3. LÒNG TỰ TRỌNG 60
4. NHỮNG CẢN TRỞ TRONG VIỆC TÌM RA Ý NGHĨA CUỘC SỐNG 66
4.1. Ký ức nghèo nàn 66
4.2. Những tiêu cực trong cuộc sống 68
4.3. Ghen tị 71
5. TỪ THẦN TƯỢNG ĐẾN ĐỨC GIÊSU 74
5.1. Thần tượng 74
5.2. Tôi 76
5.3. Đức Giêsu 79
6. TÔI CHỌN GIÊSU 84
7. LÝ DO TÔI CHỌN GIÊSU 87
7.1. Chúa yêu thương tôi 88
7.2. Chúa hiến mạng vì tôi 91
8. Lời tuyên bố của Đức Giêsu  
8.1. Con đường mang tên Giêsu 94
8.2. Chúa Giêsu giải thoát tôi 96
8.3. Chúa Giêsu là ý nghĩa tối hậu 98
9. Đau khổ 99
10. Sự chết 106
11. Cầu nguyện 109
12. Chúa Giêsu Thánh Thể, trung tâm đời sống 112
13. Thinh lặng nội tâm 115
14. Niềm hy vọng 120
15. Tình yêu 122
16. Sống phút hiện tại 131