Kinh nghiệm thiêng liêng và tâm lý học
Tác giả: J. F. Catalan
Ký hiệu tác giả: CA-J
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001743
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 243
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002694
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
1. Nhà tâm lý học và đời sống thiêng liêng 11
2. Kinh nghiệm về Thiên Chúa 35
3. Gặp gỡ Thiên Chúa trong lúc cầu nguyện 69
4. Mặc cảm tội lỗi hay ý thức về tội 97
5. Anh có muốn được chữa lành không?\ Ý nghĩa thật của sự chữa lành 125
6. Nếu anh muốn nên hoàn thiện một lý tưởng hoàn thiện 141
7. Từ bỏ mọi sự ư? Một sự từ bỏ thật hay giả? 167
8. Sự quân bình của con người và sự chín muồi thiêng liêng 189
9. Tương quan giữa người và người trong sự đồng hành thiêng liêng 215
Phần kết 239