The art of Christian listening
Tác giả: Thomas N. Hart
Ký hiệu tác giả: HA-T
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003712
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1980
Khổ sách: 21
Số trang: 128
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích