Qua Đavít đến với Chúa Giêsu
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008295
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008296
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời tựa 7
Dẫn nhập 11
Chương 1: Thiên Chúa yêu thương Đavít 17
Chương 2: Những mục đích của linh thao 29
Chương 3: Đavít, một tội nhân và là người tin yêu Thiên Chúa 40
Chương 4: Sự thiếu thận trọng trong những chuyện nhỏ 54
Chương 5: Lời thú nhận của Đavít 67
Chương 6: Đavít và Kitô học 78
Chương 7: Lòng can đảm của Đavít và lòng can đảm của Chúa Giêsu 94
Chương 8: Tình bạn của Đavít và tình bạn của Chúa Giêsu 109
Chương 9: Sự tự do của Đavít và sự tự do của Chúa Giêsu 124
Chương 10: Sự khiêm nhường của Đavít và sự khiêm nhường của Chúa Giêsu 137
Chương 11: Những thử thách của Đavít và những thử thách của Chúa Giêsu 151
Chương 12: Thập giá của Chúa Giêsu phục sinh -  chìa khóa của lịch sử 166
Chương 13: Lý tưởng của Đavít, lý tưởng của Chúa Giêsu, lý tưởng của dân Chúa 178
Chương 14: Cội rễ của Đavít 194