La Société des Auxiliatrices des Ames du Purgatoire
Tác giả: Gaetan Bernoville
Ký hiệu tác giả: BE-G
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012297
Nhà xuất bản: Bernard Grasset Éditeur
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 19
Số trang: 245
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích