Những câu hỏi của Đức Giêsu
Nguyên tác: The questions of Jesus
Tác giả: John L. McLaughlin
Ký hiệu tác giả: MC-J
Dịch giả: GB. Vũ Thạch Vịnh, OP, Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007566
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 184
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0008004
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 184
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Ngày sabat, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt? Lc 6,9 13
2. Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Mt 12,48 19
3. Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Mt 6,27 25
4. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Lc 6,32 32
5. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không ai để ý tới? Lc 6,41 38
6. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Lc 11,11-12 44
7. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Mt 7,16 50
8. Anh em ra xem gì trong hoang địa? Mt 11,17 55
9. Cả anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ga 6,67 61
10.  Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Mc 8,12 67
11.  Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Mc 8,29 72
12. Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, nào có lợi gì? Mc 8,36 78
13.  Ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao? Mt 18,33 83
14. Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Lc 10,36 89
15.  Anh em tưởng rằng Thầy đến để đem hòa bình cho trái đất sao? Lc 12,51 94
16.  Không ai lên án chị sao? Ga 8,10 100
17.  Ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Lc 14,28 106
18.  Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Lc 18,8 111
19.  Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Mt 20,15 116
20.  Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Mc 10,38 123
21.  Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Mt 21,31 129
22.  Hình và danh hiệu này là của ai đây? Mc 12,16 134
23.  Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Ga 13,12 139
24.  Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà, anh Philipphê, anh chưa biết Thầy ư? Ga 14,37 144
25.  Anh em không thức nổi một giờ sao? Mc 14,37 149
26.  Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Mt 27,46 155
27.  Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Lc 24,17 161
28.  Có phải vì đã thấy Thầy, nên anh mới tin? Ga 20,29 167
29.  Anh có yêu mến Thầy không? Ga 21,15-17 170
30.  Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ Ta? Cv 9,4; 22,7; 26,14