Cầu nguyện trên nền tảng Kinh Thánh
Phụ đề: Cựu ước
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Vương Nghi
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003001
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 205
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0003590
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 205
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013564
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013565
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu  
Lời mở đầu  
Chương I: Dẫn nhập Giáo lý về cầu nguyện  
Từ xa xưa con người đã cầu nguyện 3
Cầu nguyện là đáp lại lời mời gọi đến gặp Thiên Chúa 14
Chương II: Các tổ phụ cầu nguyện  
Tổ phụ Apraham  
Cầu nguyện là gõ vào cánh cửa trái tim Chúa 28
Tổ phụ Giacóp  
Cầu nguyện là bám chặt, níu giữ và nài xin Chúa chúc lành 42
Chương III: Lời cầu nguyện của vị Trung gian  
Môisê: Cầu nguyện là tin nhận Chúa giàu lòng thương xót 54
Êlia: Cầu nguyện là xin Chúa thực hiện điều Chúa muốn 68
Chương IV: Thánh vịnh là quyến sách nguyện tuyệt hảo  
Thánh vịnh: Quyển sách tuyệt hảo 83
Thánh vịnh 3: Lời cầu nguyện của một nhà vua lâm cảnh đường cùng 96
Thánh vịnh 22: Trong khổ đau vẫn dâng lời chúc tụng 108
Thánh vịnh 23: Cầu nguyện là tin tưởng Chúa từ bi, nhân hậu 121
Thánh vịnh 126: Cầu nguyện là hy vọng và vững tin vào Chúa 134
Thánh vịnh 136: Cầu nguyện là chúc tụng những kỳ công của Chúa 148
Thánh vịnh 119: Cầu nguyện là chúc tụng Luật Chúa và Lời Chúa 163
Thánh vịnh 110: Cầu nguyện là chúc tụng Chúa đã khuất phục kẻ thù bằng tình yêu 177