Suy gẫm và cầu nguyện năm Thánh Thể
Phụ đề: Cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa
Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002540
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 71
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích