Phương pháp đọc Lời Chúa
Phụ đề: Để chia sẻ Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa, cầu nguyện trước Thánh Thể
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Hữu Thành
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006064
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 32
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006065
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 32
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006066
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 32
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006067
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 32
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích