Pages D'évangile
Tác giả: Abbé P. Marc
Ký hiệu tác giả: MA-A
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012335
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Khổ sách: 19
Số trang: 195
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích