Lời Chúa trong giờ kinh gia đình
Tác giả: Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000430
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 543
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003140
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 547
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004991
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 547
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014812
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 547
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích