Như Thầy đã yêu
Phụ đề: Suy niệm Tin mừng năm B
Tác giả: Thiên Phúc
Ký hiệu tác giả: TH-P
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000393
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009341
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH 5
1. Chúa nhật 1: Mong đợi Chúa đến 9
2. Chúa nhật 2: Chuẩn bị đón Chúa 12
3. Chúa nhật 3: Làm chứng cho Đức Kitô 15
4. Chúa nhật 4: Xin vâng 18
5. Lễ Giáng Sinh: Thiên Chúa tìm kiếm con người 21
6. Lễ Thánh Gia: Dung mạo Chúa Cứu Thế 24
7. Lễ Hiển Linh: Ánh sáng Đức tin 28
II. MÙA THƯỜNG NIÊN 31
1. Chúa nhật 1: Khúc dạo đầu tình yêu 33
2. Chúa nhật 2: Giới thiệu Chúa cho anh em 36
3. Chúa nhật 3: Sống và chia sẻ niềm tin 42
4. Chúa nhật 4: Sức mạnh siêu phàm 42
5. Chúa nhật 5: Niềm vui được chữa lành 45
6. Chúa nhật 6: Bệnh phong cùi 48
7. Chúa nhật 7: Tội con đã được tha 51
8. Chúa nhật 8: Tình yêu thúc đẩy 54
9. Chúa nhật 9: Ngày lễ nghỉ 57
10. Chúa nhật 10: Tội phạm đến Thánh Thần 60
11. Chúa nhật 11: Hạt giống cây tre Tàu 63
12. Chúa nhật 12: Cha em là người cầm lái 66
13. Chúa nhật 13: Cộng tác với ơn Chúa 69
14. Chúa nhật 14: Có tin mới thấy 72
15. Chúa nhật 15: Chúa sai tôi đi 75
16. Chúa nhật 16: Lắng đọng và bình an 78
17. Chúa nhật 17: Những người Thiện nguyện 81
18. Chúa nhật 18: Bánh ban sự sống 84
19. Chúa nhật 19: Bí quyết trường sinh 87
20. Chúa nhật 20: Tấm bánh 90
21. Chúa nhật 21: Bỏ Thầy con biết theo ai? 93
22. Chúa nhật 22: Tẩy rửa trái tim 96
23. Chúa nhật 23: Lưỡi và tai 100
24. Chúa nhật 24: Từ bỏ chính mình 103
25. Chúa nhật 25: Người lớn nhất 107
26. Chúa nhật 26: Giải phẫu 110
27. Chúa nhật 27: Chung thủy trong tình yêu 113
28. Chúa nhật 28: Kho báu trên trời 117
29. Chúa nhật 29: Phục vụ 120
30. Chúa nhật 30: Sáng đôi mắt đức tin 124
31. Chúa nhật 31: Mến Chúa yêu người 127
32. Chúa nhật 32: Quà tặng dốc cạn túi 131
33. Chúa nhật 33: Ngày tận thế 134
34. Chúa nhật 34: Đức Giêsu Kitô, Vua vũ trụ 137
III. MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH 141
1. Chúa nhật 1: Cạm bẫy 141
2. Chúa nhật 2: Từ Tabor đến Golgotha 146
3. Chúa nhật 3: Thanh tẩy Đền Thờ 149
4. Chúa nhật 4: Ánh sáng và bóng tối 152
5. Chúa nhật 5: Hạt lúa mì mục nát 156
6. Lễ Lá: Vương quốc tình yêu 160
7. Chúa nhật 1: Tin Mừng Phục Sinh 163
8. Chúa nhật 2: Thấy bằng trái tim 166
9. Chúa nhật 3: Đời sống Chứng nhân 169
10. Chúa nhật 4: Mục tử tốt lành 173
11. Chúa nhật 5: Liên kết với Người 176
12. Chúa nhật 6: Như Thầy đã yêu 179
13. Lễ Thăng Thiên: Con đường về Trời 182
14. Lễ Hiện Xuống: Chứng nhân cho Chúa 185
15. Lễ Ba Ngôi: Tình yêu hiệp nhất 188
16. Lễ Mình Thánh: Mầu nhiệm Tình yêu 191