Manna. Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật năm C
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010923
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 307
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG (Lc 21,25-28.34-36)  
Đứng thẳng và ngẩng đầu 5
BÀI 2: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn 9
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG (Lc 3,1-6)  
Có lời Thiên Chúa phán 12
BÀI 2: Hãy dọn đường cho Chúa 16
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG (Lc 3,10-18)  
Sám hối 19
BÀI 2: Chúng tôi phải làm gì đây ? 23
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG (Lc 1,39-45)  
Vội vã lên đường 26
BÀI 2: Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi 30
LỄ CHÚA GIÁNG SINH (Ga 1,1-18)  
Ngôi Lời là ánh sáng thật 33
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA (Lc 2,41-52)  
Con có bổn phận 38
LỄ CHÚA HIỂN LINH (Mt 2,1-12)  
Ngôi sao dừng lại 42
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA (Lc 3,15-16.21-22)  
Trời mở ra  
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN (Ga 2,1-12)  
Họ hết rượu rồi 50
CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN (Lc 1,1-4 ; 4,14-21)  
Năm hồng ân của Chúa  54
CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN (Lc 4,21-30)  
Không được chấp nhận 58
CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN (Lc 5,1-11)  
Dựa vào lời Thầy 62
BÀI 2: Từ nay anh sẽ bắt người 66
CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN (Lc 6,17-18.20-26)  
Phúc cho anh em 69
BÀI 2: Phúc cho anh em là những người nghèo . 73
CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN (Lc 6,27-38)  
Hãy yêu kẻ thù  
CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN (Lc 6,39-45)  
Lấy rác, lấy xà 80
CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY (Lc 4,1-13)  
Không chỉ nhờ cơm bánh 84
BÀI 2: Chỉ thờ phượng một mình Người 88
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY (Lc 9,28b-36)  
Vinh quang của Đức Giêsu 91
BÀI 2: Khuôn mặt Ngài biến đổi 95
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY (Lc 13,1-9)  
Hại đất 98
CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY (Lc 15,1-3.11-32)  
Trở về 102
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY (Ga 8,1-11)  
Đừng phạm tội nữa 110
CHÚA NHẬT LỄ LÁ (Lc 19,28-40)  
Chúc tụng Đức Vua 111
CHÚA NHẬT PHỤC SINH (Lc 24,1-12)  
Người đã trỗi dậy rồi 115
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH (Ga 20,19-31)  
Hãy nhìn xem 119
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH (Ga 21,1-19)  
Chúa đó  123
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINII (Ga 10,27-30)  
Chúng theo tôi 128
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH (Ga 13,3 l-33a.34-35)  
Điều răn mới 132
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH (Ga 14,23-29)  
Đến và ở lại 136
LỄ THĂNG THIÊN (Lc 24,46-53)  
Sức mạnh từ trên cao 140
LỄ HIỆN XUỐNG (Cv 2,1-11 & Ga 20,19-23)  
Nói được các thứ tiếng 144
BÀI 2: Người thổi hơi vào các ông 148
LỄ CHÚA BA NGÔI (Ga 16,12-15)  
Toàn bộ sự thật 151
BÀI 2: Mọi sự của Cha là của Thầy  155
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ (1Cr 11,23-26 & Lc 9,llb-17)  
Để tưởng nhớ Thầy 158
BÀI 2: Ngài cầm bánh bẻ ra 162
CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN (Lc 9,18-24)  
Thầy là ai ? 165
CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN (Lc 9,51-62)  
Trước đã 169
BÀI 2: Người nhất quyết lên Giêrusalem 173
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN (Lc 10,1-12.17-20)  
Vào nhà, vào thành phố 176
BÀI 2: Anh em hay ra đi 180
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN (Lc 10,25-37)  
Ai là người thân cận ? 183
BÀI 2: Hãy đi và làm như vậy 187
CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN (Lc 10,38-42)  
Phần tốt nhất 190
BÀI 2: Chỉ có một điều cần 194
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN (Lc 11,1-13)  
Ban Thánh Thần 197
BÀI 2: Hãy xin thì sẽ được 201
CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN (Lc 12,13-21)  
Những kho lớn hơn 204
LỄ CHÚA HIỂN DUNG (Lc 9,28b-36)  
Các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu 208
CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN (Lc 12,32-48)  
Chủ về 212
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN (Lc 12,49-53)  
Lửa trên mặt đất 217
BÀI 2: Phải chi lửa ấy đã bùng lên  221
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN (Lc 13,22-30)  
Cửa hẹp 224
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN (Lc 14,1.7-14)  
Chỗ cuối 228
BÀI 2: Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên 232
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN (Lc 14,25-33)  
Từ bỏ hết 235
BÀI 2: Ai không vác thập giá theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi 239
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN (Lc 15,1-32)  
Người cha 242
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN (Lc 16,1-13)  
Khôn khéo 247
CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG HIÊN (Lc 16,19-31)  
Có một vực thẳm 251
BÀI 2 : Có một vực thẳm 255
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN (Lc 17,5-10)  
Làm điều phải làm 258
BÀI 2 : Hãy bật rễ lên 262
CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN (Lc 17,11-19)  
Chín người kia đâu 265
CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN (Lc 24,44-53)  
(CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO)  
Quyền năng từ trên cao 269
BÀI 2: Anh em là chứng nhân 273
CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN (Lc 18,9-14)  
Xin thương xót con 276
BÀI 2 : Tự hào 280
CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN (Lc 19,1-10)  
Con người đến để tìm và cứu 283
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (Mt 5,l-12a)  
Nước Trời là của họ 287
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN (Lc 20,27-38)  
Đời này, đời sau  291
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN (Lc 21,5-19)  
(KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM)  
Anh em làm chứng cho Thầy 295
CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN (Lc 23,35-43)  
Xin nhớ đến tôi 299