Trong tay Ngài
Phụ đề: Những bài suy niệm Tin mừng
Nguyên tác: Into Your Hands- Gospel Reflections
Tác giả: Michael T. Winstanley
Ký hiệu tác giả: WI-M
Dịch giả: CLB. Dịch thuật ĐCV Hà Nội
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000969
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích