20 truyện tình đẹp nhất trong Kinh Thánh
Nguyên tác: The Bible's best love stories
Tác giả: Allan F. Wright
Ký hiệu tác giả: WR-A
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013095
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 155
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013119
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 155
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013120
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 155
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu  5
Nhận xét về tác phẩm 8
Đôi lời về tác giả 9
Dan nhập  10
Tình yêu trong cựu ước 12
Chương 1: Adam và Eva: mối tình đầu tiên  17
Chương 2: Abraham và Sara: Tin tưởng vào người bạn yêu thương 26
Chương 3: Rêbécca và Isaac: Một hôn nhân được Thiên Chúa xếp đặt 34
Chương 4: Giacóp và Rachel: Nụ hôn 40
Chương 5: Giuse và các anh em: Sự giao hòa triệt để 47
Chương 6: Abigail và Đavít: trí thông minh, vẻ đẹp và tình yêu 53
Chương 7: Đavít và Gionathan: tình huynh đệ 60
Chương 8: Bà Rút và Naomi: Tình yêu soi sáng đường đi 66
Chương 9: Tôbia và Sara: Hôn nhân do Chúa định trước 74
Chương 10: Tình ca của Salomon: Người yêu và người được yêu 82
Tình yêu trong Tân ước 90
Chương 11: Zacaria và Elisabeth: tình yêu trung tín 93
Chương 12: Maria và Giuse: chứng nhân thầm lặng cho tình yêu 98
Chương 13: Chúa Giêsu và người phụ nữ tội lỗi: một tình yêu dâng hiến tất cả 104
Chương 14: Phaolô và Banaba: được củng cố và khích lệ trong tình yêu 109
Chương 15: Phaolô, Sila và Lydia: yêu đến nỗi sẵn sàng chịu đánh đòn 115
Chương 16: Phaolô, Onesimus và Philemon: tình yêu không trói buộc 122
Chương 17: Chúa Giêsu, Lazaro, Maria, và Mácta: tình yêu mạnh hơn sự chết 127
Chương 18: Priscilla và Aquila: một cặp đôi sống cho Chúa Kitô 134
Chương 19: Maria Madalena, Phêrô, và Gioan: tìm thấy đường trở về với tình yêu 140
Chương 20: Chúa Giêsu và Phêrô: được kêu gọi và được ủy thác 148
Kết luận: Những tư tưởng cuối cùng 153