Đàm đạo với Chúa bằng Thánh Kinh
Phụ đề: Một hình thức tiếp cận qua việc đọc Lời Chúa
Tác giả: Stephen J. Bins
Ký hiệu tác giả: BI-S
Dịch giả: Trần Mỹ Duyệt
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008787
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009711
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009986
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tri ân 7
Lời giới thiệu 9
Tâm tình của dịch giả 11
Dẫn nhập 15
Chương I: Trở lại việc đọc lời Chúa: Nhu cầu cấp thiết mới đối với Giáo Hội 17
Làm sống lại sức thu hút trong Thánh Kinh 18
Mục đích cao nhất của việc đọc Thánh Kinh 20
Truyền thống cổ xưa của việc đọc lời Chúa 21
Đọc Thánh Kinh đối với dân Chúa 23
Những đặc tính căn bản của việc đọc lời Chúa 27
Những chuẩn bị cần thiết cho việc đọc lời Chúa 29
Những câu hỏi để suy nghĩ hoặc thảo luận 33
Chương II: Một cuốn sách sống, trọng tâm trong Chúa Kitô 35
Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần 36
Những hình ảnh của trang Sách Thánh 41
Một cuốn sách là chính Chúa Kitô 42
Lời, toát lược và thu gọn 45
Bí tích cao cả của Thánh Kinh 49
Sức mạnh thay đổi cuộc sống của lời Chúa 52
Những câu hỏi để suy nghĩ hoặc thảo luận 55
Chương III: Lectio: Đọc Thánh Kinh bằng đôi tai lắng nghe 57
Chiếc thang hay vòng tròn? 58
Lắng nghe với đôi tai của trái tim 63
Sách này nói gì? 66
Ý nghĩa quá khứ và hiện tại của những văn bản  
Thánh Kinh 68
Lời thần linh và con người 71
Đọc lời Chúa trong đời sống Đức Maria 75
Những câu hỏi để suy nghĩ hoặc thảo luận 75
Chương IV: Meditatio: Suy nghĩ ý nghĩa và sứ điệp của Thánh Kinh  77
Chuẩn bị suy niệm 77
Để lời Chúa thấm nhập trong ta 79
Suy niệm về đoạn Thánh Kinh 81
Dùng những câu hỏi để suy nghĩ 83
Những ý nghĩa khác nhau của Thánh Kinh 84
Suy niệm bằng lý trí 87
Suy niệm trong đời sống Đức Maria 88
Những câu hỏi để suy nghĩ hoặc thảo luận 89
Chương V: Oratio: Cầu nguyện qua việc đáp lại Lời Chúa 91
Từ đọc và suy niệm đến cầu nguyện 92
Đọc lời Chúa dạy chúng ta cầu nguyện  95
Hồng ân Chúa Thánh Thần đổ vào tâm hồn chúng ta 98
Kho tàng cầu nguyện trong Thánh Kinh 101
Lời cầu Chúa Giêsu đã dạy chúng ta 104
Cầu nguyện trong đời sống Đức Maria 107
Những câu hỏi để suy nghĩ hoặc thảo luận 109
Chương VI: Contemplatio: Nghỉ ngơi trong Chúa 111
Từ lời cầu hoạt động tới lời cầu chiêm niệm 112
Sự chối bỏ chiêm niệm ngày nay 112
Nuôi dưỡng đời nội tâm của chiêm niệm 116
Thực hành chiêm niệm 118
Chạm đến đời sống của Ba Ngôi 120
Chiêm niệm trong đời sống Đức Maria 122
Những câu hỏi để suy nghĩ hoặc thảo luận 123
Chương VII: Operatio: Chứng từ đức tin trong đời sống thường ngày  125
Kết hợp giữa chiêm niệm và thực hành 126
Hoa trái của Lời Chúa 128
Được đào luyện như những môn đệ qua Lời Chúa 131
Lời Chúa dẫn tới nhận thức và quyết tâm 133
Hiện-tại-hóa của Sách Thánh 137
Thực hành trong đời sống Đức Maria 139
Những câu hỏi để suy nghĩ hoặc thảo luận 140
Chưong VIII: Collatio: Thành lập cộng đoàn qua Thánh Kinh 143
Hình thành những cộng đoàn đức tin, đặt trọng tâm trên lời Chúa 144
Lời khuyên thực hành và những lưu ý 145
Những phương pháp họp nhóm 148
Chưong IX: Thực hành việc đọc Lời Chúa 153
Những gợi ý về một phương pháp cá nhân 152
Ghi chú và biên chép trong khi đọc lời Chúa 154
Cuộc gặp gỡ của Maisen tại bụi gai cháy (Xh 3,1-15) 158
Êlia gặp Thiên Chúa trên núi (IV 19,4-13) 162
Bao lâu nữa, ôi! Lạy Chúa? Lời Ca Than (Tv 13) 166
Quy phục trước sự hiện diện của Thiên Chúa (Tv 139) 170
Chúa Giêsu và trẻ thơ (Mc 10,13-6) 175
Dụ ngôn những thợ làm vườn nho (Mt 20,1-16) 178
Bão tố trên biển (Mc 4, 35-41) 182
Tiếp tục cầu nguyện bằng Thánh Kinh 185
Những câu hỏi để suy nghĩ hoặc thảo luận 186