Suy niệm với Chúa Giêsu
Tác giả: Hương Việt
Ký hiệu tác giả: HU-V
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007118
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 185
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009191
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 185
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009206
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 185
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thay lời tựa 1
1. Chúa đó 3
2. Chúng tôi đã thấy và đã đến 5
3. Chúa Giêsu vâng phục các ngài 8
4. Và sau đó, Chúa thấy đói 11
5. Mẹ Chúa Giêsu cũng có mặt ở đấy 14
6. Đổ đầy tràn miệng chum 17
7. Phải sinh lại lần nữa 20
8. Đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái 22
9. Đánh cá người 25
10. Những người Chúa muốn 28
11. Ánh sáng trần gian 31
12. Có, có: không, không 34
13. Những người ngoại không làm như thế sao 37
14. Vậy, cứ xem các quả của họ 39
15. Hãy đến nơi thanh vắng 43
16. Kho tàng ở đâu…lòng cũng ở đấy 45
17. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy 48
18. Thịt Ta thật là của ăn 51
19. Anh có muốn khỏi không? 54
20. Ngọn đèn truyền nóng và chiếu sáng 57
21. Thầy đây, đừng sợ 60
22. Thiếu nữ này không chết 63
23. Được nhưng không…hãy cho nhưng không 66
24. Chúa Giêsu nhìn và yêu mến chàng 68
25. Chúa sai các ông đi từng hai người một 71
26. Ai không đi với Ta là chống lại Ta 74
27. Mới và cũ 77
28. Phần tốt nhất 80
29. Như các trẻ nhỏ 83
30. Anh chỉ còn thiếu một sự 87
31. Vậy chúng ta sẽ được gì? 90
32. Suốt ngày vất vả và còn bị nắng nôi thiêu đốt 93
33. Chỉ có người ngoại kiều này 96
34. Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông 100
35. Nếu hạt lúa 103
36. Thầy đã chọn anh em 106
37. Tôi đứng lên và sẽ đi 109
38. Lúc nào con cũng ở với cha 112
39. Chính giờ anh em không ngờ 115
40. Tôi không biết các cô 118
41. Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây 121
42. Chúa Giêsu khóc 124
43. Sao lại phí phạm thế? 127
44. Vì chị đã yêu nhiều 130
45. Ngài yêu thương họ đến cùng 134
46. Thánh Thần chân lý 137
47. Để tất cả nên một 141
48. Nhưng như Cha muốn 144
49. Này bạn, bạn đến đây làm gì thế? 147
50. Chúa Giêsu im lặng 149
51. Đây là người 152
52. Ông ở đâu đến 155
53. Đây là mẹ con 158
54. Máu và nước 161
55. Các bà tìm Chúa Giêsu bị đóng đinh 164
56. Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi 167
57. Maria 170
58. Đừng giữ Thầy lại 173
59. Hãy nhìn xem tay Thầy 176
60. Con có mến Thầy hơn các anh em này không 179