Suy Lời Chúa gẫm sự đời
Phụ đề: Khôn ngoan - Thành công - Hạnh phúc
Tác giả: Lm. Bosco Dương Trung Tín
Ký hiệu tác giả: DU-T
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q5
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010064
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 236
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010162
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 236
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời Ngỏ. 5
1. Hãy cho linh hồn ta ăn 7
2. Ơn gọi tu trì và hôn nhân 13
3. Bất hợp lệ vẫn hơn 19
4. Bên tình bên hiếu, biết chọn bên nào? 23
5. Biết lành, biết dữ...., 29
6. Cách ăn chay Chúa muốn..... 33
7. Cha mẹ là thánh trong gia đình 37
8. Chúa biến mà ta không đổi 41
9. Chúa Thánh Thần là Nước Hằng sống......... 45
10. Có một câu trả lời 49
11. Cuộc chiến đấu nôi tâm 53
12. Dễ mà lên thiên đàng sao? 59
13. Đúng là …mù............. 63
14. Ghen khôn ngoan 67
15. Gia đình của Thiên Chúa 71
16. Giáng sinh là tiệc mừng của đức tin 75
17. Hạnh phúc gia đình 81
18. Hai típ người......... 85
19. Kính sợ Chúa 89
20. Hồng ân làm con Thiên Chúa 93
21. Ma quỉ cám dỗ 99
22. Một con đướng nên thánh dễ dàng và đích thực 105
23. Mùa chay là mùa hồng ân 111
24. Nên thánh qua việc sống kinh Mân Côi 117
25. Người nào khôn, người nào dại 121
26. Người tôi tớ Chúa 125
27. Người tài giỏi và trung thành 129
28. Nhớ là nhớ hết, quên là quên hết 133
29. Niềm vui của Tin mừng-  Niềm vui của Phục sinh 137
30. Niềm vui là phần thưởng thiên đáng tiền công 141
31. Sao lại đứng nhìn trời?.. 147
32. Sống công bằng ta sé nên công chính 151
33. Sống trong Thiên Chúa là làm trước Thiên Chúa 155
34. Sự cứu độ của chúng ta 159
35. Sự hiểu biết đem lại hạnh phúc gia đình 163
36. Sự sống đời đời 169
37. Tại sao và tại ai 173
38. Tản mạn về danh xưng “Kitô Hữu" 181
39. Tản mạn về ngôi thứ và ngôi vị 185
40. Tản mạn về thân xác phục sinh 191
41. Tản mạn về tình yêu 197
42. Tản mạn về việc làm thánh trong Giáo hội 203
43. Thà đừng tin 205
44. Thiên Chúa xuống để con người lên 211
45. Tính xác thịt hay tính Thần Khí chi phối 215
46. Trở nên tế phẩm và tư tế cho Thiên Chúa 219
47. Từ cô bé lọ lem biến thành công chúa 225
48. Tứ diệu đế dưới ánh sáng Tin Mừng 229