Sau 2000 năm, vết thương vẫn còn đó...
Phụ đề: Suy niệm trước ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba
Tác giả: Lm. JBM. Trần Anh Thư
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014402
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 286
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 6
Nội dung. 9
Thay lời tựa. 13
Dẫn nhập 15
CHƯƠNG I: VẾT TRỌNG THƯƠNG  
1) Tù vết trọng thương nơi nạn nhân trong dụ ngôn 19
2) Vết trọng thuơng nơi nạn nhân: Biểu tượng cho một mầu nhiệm trong con người 25
CHƯƠNG II: NGƯỜi SAMARITANÔ NHÂN HẬU: "ANH CHỊ EM CỦA TÔI"  
1) Người Samaritanô nhân hậu & Ánh sáng vĩnh hằng 31
2) Người Samaritanô Nhân hộu và sứ điệp Hiển linh 37
3) Người Samaritanô nhân hậu và Hiến ehuơng Nước Trời 47
4) Người Samaritanô nhân hậu: Môt họa ảnh của muối đất và ánh sáng 55
5) Chiếc bông hồng của người Samaritanô nhân hậu 61
6) Phải chăng người Samaritanô nhân hậu có đức tin? 67
7) Người Samaritanô nhân hậu & tinh thần siêu thoát 73
8) Người Samaritanô nhân hậu, họa ảnh của con người mới  79
CHƯƠNG III: NHỮNG PHƯƠNG THỨC NỘI TÂM ĐỀ NGHỊ ĐỂ TRỎ NÊN "NGƯỜI SAMARITANÔ NHÂN HẬU CỦA THIÊN NIÊN KỶTHỨ BA”  
1) Muốn làm thánh - "Vouloir c'est pouvoir" 87
2) Chấp nhận vào qua cửa hẹp 93
3) Tập tránh xa thái độ của thầy Tư-tế và thầy Lê-vi 101
4) Tập diệt trừ tính ghen tương, kẻ thù của tình anh em 113
5) Tập tiếp đón Chúa Yêsu 121
6) Tập đi vào sa mạc với Chúa Yêsu 129
7) Tập vươn linh hồn lên tới Chúa 133
8) Tập đi lên núi với Chúa 139
9) Tập sống với Yêsu, người bạn thân tình 145
10) Tập nhìn để yêu thương các bạn trẻ mình đầy vết thương 153
11) Tập cầu nguyện với kinh Lạy Cha 167
12) Tập sống với Chúa Yêsu Thánh Thể 173
13) Tập nhìn thẳng vào Đức Yêsu 179
14) Tập chiêm ngắm vét thương của Chúa trên thập giá 187
15) Tập sống với Ba Ngôi Thiên Chúa 197
16) Tập sống với Quyền năng Thiền Chúa Cha 205
17) Tập sống mẫu tính cùa tình yêu Thiên Chúa trong ta  213
18) Luyện tinh thần của thánh Yoan Tẩy giả 227
19) Giải quyết vấn nạn: Ngoài kia vết thương vẫn còn đó, sao bạn quỳ đây bắt động? 233
CHƯƠNG IV: PHƯƠNG THỨC HAY NHẤT ĐỂ CHỮA LÀNH VẾT NỘI THƯƠNG:  
Canh tân, cổ võ và phát triển ơn gọi tu trì 241
CHƯƠNG V: TÂM TÌNH NẠN NHÂN  
1) Tôi như người đã chết 253
2) "Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói: Chúng ta sẽ về nhà Chúa!" 257
3) Mùa Xuân đã đến trên con đường vắng 263
KẾT: NGƯỜI SAMARITANÔ NHÂN HẬU CỦA THIÊN NIÊN KỶ THỨ BA LÊN ĐƯỜNG  
1)  Một viễn tượng mới chỉ có thể được mở ra  273
2)  Tình khúc "Sau 2000 năm, vết thương vẫn còn đó" ... 283