Như Thầy đã yêu
Phụ đề: Suy niệm Tin mừng năm C
Tác giả: Thiên Phúc
Ký hiệu tác giả: TH-P
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000454
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 226
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009340
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014574
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH  
1. Chúa nhật 1: Tỉnh Thức và Cầu Nguyện 9
2. Chúa nhật 2: Sám hối canh tân 13
3. Chúa nhật 3: Cho Chúa một cơ hội 16
4. Chúa nhật 4: Maria dám tin 20
5. Lễ Giáng Sinh: Quà tặng 24
6. Lễ Thánh Gia: Mái ấm và tình thương 28
7. Lễ Hiển Linh: Ánh sáng và bóng tối 33
II. MÙA THƯỜNG NIÊN  
1. Chúa nhật 1: Tình yêu cứu thế 39
2. Chúa nhật 2: Hạnh phúc mong manh 43
3. Chúa nhật 3: Xóa nợ cho nhau 47
4. Chúa nhật 4: Kiên vững - dịu hiền 51
5. Chúa nhật 5: Thàng quả vàng son 56
6. Chúa nhật 6: Hạnh phúc đích thực 60
7. Chúa nhật 7: Tha thứ là trao ban hai lần 65
8. Chúa nhật 8: Cây đời xanh tươi 70
9. Chúa nhật 9: Đức Tin mãnh liệt 74
10. Chúa nhật 10: Sự sống hay nỗi chết 78
11. Chúa nhật 11: Yêu nhiều tha nhiều 82
12. Chúa nhật 12: Dấu chứng tình yêu 85
13. Chúa nhật 13: Đời là những chọn lựa 89
14. Chúa nhật 14: Mệnh mông lúa đồng 92
15. Chúa nhật 15: Yêu rồi làm 96
16. Chúa nhật 16: Chọn phần tốt nhất 100
17. Chúa nhật 17: Lời kinh tuyệt vời 104
18. Chúa nhật 18: Nghệ thuật làm giàu 108
19. Chúa nhật 19: Ngày mai không bao giờ đến 112
20. Chúa nhật 20: Ngọn lửa tình yêu 115
21. Chúa nhật 21: Cửa nào Chúa đã đi qua 118
22. Chúa nhật 22: Con là không, Chúa là tất cả 121
23. Chúa nhật 23: Đòi hỏi của tình yêu 125
24. Chúa nhật 24: Tuyệt đỉnh của yêu thương 128
25. Chúa nhật 25: Nhận lãnh để trao ban 132
26. Chúa nhật 26: Giấy thông hành Nước Trời 135
27. Chúa nhật 27: Chiếc bình trống rỗng 139
28. Chúa nhật 28: Dòng suối ân tình 142
29. Chúa nhật 29: Cầu thay nguyện giúp 146
30. Chúa nhật 30: Ai là người công chính 150
31. Chúa nhật 31: Có một cái nhìn như thế 155
32. Chúa nhật 32: Hợp hoan bên Chúa 158
33. Chúa nhật 33: Trắc nghiệm Đức tin 162
34. Chúa nhật 34: Cơn cám dỗ cuối cùng 166
III. MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH  
1. Chúa nhật 1: Cú nhẩy ngoại mục 173
2. Chúa nhật 2: Người vẫn đồng hành 177
3. Chúa nhật 3: Cơ hội thứ hai 180
4. Chúa nhật 4: Trong đôi mắt Cha 184
5. Chúa nhật 5: Tội bắt quả tang 188
6. Lễ Lá: Yêu cho đến cùng 192
7. Chúa nhật 1: Tin Mừng Phục Sinh 195
8. Chúa nhật 2: Tần số tình yêu 198
9. Chúa nhật 3: Thủ lãnh Giáo Hội 203
10. Chúa nhật 4: Đồng cổ xanh, dòng suối mát 207
11. Chúa nhật 5: Như Thầy đã yêu 211
12. Chúa nhật 6: Hiện diện của kẻ vắng mặt 215
13. Lễ Thăng Thiên: Cuộc sống chứng nhân 219
14. Lễ Hiện Xuống: Khai sinh Giáo Hội Truyền Giáo 222