Nguyện gẫm với Thánh vịnh
Tác giả: Gm. Giuse Võ Đức Minh
Ký hiệu tác giả: VO-M
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003176
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TV 8: Vinh quang Thiên Chúa tạo hóa  7
TV 74: Ai ca về thánh điện bị phá  15
TV 84: Bài ca hành hương  25
TV 2: Vị Kitô của Thiên Chúa  33
TĨNH TÂM VỚI THÁNH VỊNH  
Bài 1: Thánh Vịnh: Lời ca nguyện của dân Chúa  41
Bài 2: Thánh Vịnh: Âm vang của giao ước trong dòng lịch sử cứu độ  52
Bài 3: Thánh Vịnh : Danh xưng của dòng tộc tin yêu Thiên Chúa  63
Bài 4: Thánh ca tin mừng  78
Bài 5: Thánh Vịnh: Tập hồi ký của dân Chúa  98
Bài 6: Thánh Vịnh: Tiếng nói của con người bất toàn  107