Biblical meditations for ordinary time. Weeks 1 - 9
Tác giả: Carroll Stuhlmueller, C.P
Ký hiệu tác giả: ST-C
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003796
Nhà xuất bản: Paulist Press
Khổ sách: 21
Số trang: 329
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích