Cain giết Aben, em mình...nhận ta mình trong Lời Người
Tác giả: Nguyễn Đức Vinh
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013316
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013317
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thay lời tựa:  
Nhận ra mình trong Lời Người 7
Sĩ diện:  
Tâm sự của một kẻ giết em mình (St 4,1-16) 13
Khát vọng thương yêu:  
Chuyện một người lùn (Lc 19,1-10) 31
Biết điều tôi muốn:  
Tâm sự của một người mù (Mc 10, 46-52) 45
Ai khôn ai dại:  
Chuyện mười trinh nữ (Mt25,1-13) 61
Thù muôn kiếp:  
Tâm sự dài của cỏ lùng (Mt 13,24-30) 75
Cầu nguyện trong than van:  
 "Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ?" (Tv 13) 101
Chiến tranh và hòa bình:  
"Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời" (Gv 1,1-8) 115
Tha thứ:  
Cần đến một giấc mơ (Ga 20,19-23) 133
Phêrô:  
"Tôi không biết Người là ai!" (Mc 14, 66-72) 155
Phục sinh:  
Những nỗi sợ và vết thương đời tôi (Ga20,19-31) 175
Tự lập:  
"Trỗi dậy, vác chõng mà đi!" (Ga 5,1-9) 189
Vượt biên:  
Hành trình tìm tự do (Lc 17; 11-19) 203