Suy niệm Tin mừng theo Thánh Mátthêu
Tác giả: Lm. Vũ Văn Tự Chương
Ký hiệu tác giả: VU-C
DDC: 226.2 - Tin mừng Matthêu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000818
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tin Mừng theo thánh Mathêu 5
Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giêsu Hài nhi (Mt2, 1-12) 8
Tiến dâng lễ vật (Mt2, 11) 11
Các Anh hài bị giết (Mt 2, 16-18) 14
Những cơn cám dỗ (bài 1) (Mt 4,11) 17
Những cơn cám dỗ (bài 2) 20
Những cơn cám dỗ (bài 3) 25
Bốn môn đệ đầu tiên (Mt 4, 18-22) 27
Bài giảng trên núi (Mt5, 3-12) 30
Người công chính (Mt 5,6) 34
Người hiền lành (Mt 5,4) 36
Sự khiêm tốn ( Mt 5,4) 38
Muốn tiến đến gần Thiên Chúa cần "Tay sạch lòng Thanh" (Mt 5,8) 40
Muối đất (Mt 5,13) 49
Giơ cả má bên trái ra nữa (Mt 5,39) 52
Tinh thần hòa giải (Mt 21-24) 55
Lề luật (Mt 5, 13) 58
Yêu thương kẻ thù (Mt 5, 43-48) 60
Chiêm niệm trong nơi cô tịch (Mt 6,6) 65
Tha thứ ( Mt 6, 12) 68
Quan niệm về Nước Trời (Mt 6,6) 65
Triều đại Cha mau đến (Mt 6,10) 72
Thiên Chúa: Cha chúng ta (Mt 6, 9-15) 75
Tìm kiến Nước Thiên Chúa (Mt 6,33) 79
Tin tưởng vào Chúa Quan phòng (Mt 6,25-34) 82
Lời cầu xin (Mt 7,7-8) 84
Kiếp người (MT 10,31) 86
Mặc khải cho những người bé mọn (Mt 11, 25) 88
Thinh lặng và bình an nội tâm (Mt 11,28) 91
Đức Giêsu chữa người bại tay ngày Sabát (Mt 12, 9- 12) 98
Ngôi nhà bỏ trống ( Mt 12, 43-45) 100
Kiên trì gieo giống (Mt 13, 3-9) 102
Người môn đệ phải kiên trì gieo giống 105
Kho tàng và ngọc quý (Mt 13, 44-46) 107
Cầu nguyện trong nơi thanh vắng (Mt 14, 23) 110
Những dấu chỉ của thời đại (Mt 16, 1-3) 114
Thầy chí thánh (Mt 16, 15-16) 116
Ý nghĩa của đau khổ (Mt 16, 13-21) bài 1 119
Tuyên xưng đức tin (Mt 16, 131-21) bài 2 121
Simon Phêrô (Mt 16, 17-18) 124
Sự hiện diện của Thiên Chúa (Mt17,4) 127
Tha thứ và được thứ tha (Mt 18, 23-35) 130
Tha nợ (Mt 18,23-35) 133
Chàng thanh niên giàu có ( Mt 19, 16-22) 135
Người lao động chỉ có một giờ ( Mt 20, 1-6) 138
Vườn nho và ông chủ (Mt 20, 1-6) 141
Hoan hô chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa 144
Hoan hô con Vua Đavít (Mt 21,9) 147
Lời mời dự tiệc cưới ( Mt 22, 1-14) 150
Mến Chúa hết lòng (Mt22,37) 154
Tư thế sẵn sàng (Mt 24, 37-44) 156
Hãy sẵn sàng (Mt24,44) 159
Mười cô trinh nữ (Mt 25, 1-13) 162
Các nén bạc ( Mt25, 14-30) 165
Nghệ thuật tiếp khách (Mt25, 35) 169
Đức Giêsu là Vua! ( Mt 25, 31-46) 172
Tinh thần phục vụ ( Mt 25,40) 175
Làm cho người nhỏ bé (Mt 25,40) 178
Bình dầu thơm (Mt 26,7) 181
Người môn đệ quảng đại và can đảm (Mt 26, 6-13) 184
Đức Giêsu lập phép Thánh Thể và Rửa chân cho các môn đệ (Mt 26, 26-29) 186
Chúa Giêsu tại vườn Ghiêt-sê-ma-ni 189
Giuđa phản Thầy (Mt 26, 47-50) 193
Môn đệ Phêrô (Mt 26, 69-70) 198
Đầu Chúa Giêsu bị quấn một vòng gai (Mt 27,29) 201
Chúa Giêsu chịu đội mũ gai (Mt 27, 29) 204
Sự thinh lặng của Thiên Chúa (Mt 27,46) 207
Đức Giêsu trút linh hồn (Mt 27,50) 210
Chúa Giêsu chết trên cây thập giá (Mt 27,45- 53) 210
Quả thật ông này là Con Thiên Chúa (Mt 27,53) 212
Phong cách viết Tin Mừng của Thánh Mathêu 220
Sự hiện diện của Thiên Chúa ( Mt 28, 30) 224
PHƯƠNG PHÁP ĐỌC KINH THÁNH 229