Cầu nguyện trên nền tảng Kinh Thánh
Phụ đề: Tân ước
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Khổng Thành Ngọc, Vương Nghi
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004797
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 285
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0010666
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 285
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013566
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013567
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Lời mở đầu 9
Phần I. CÁC SÁCH TIN MỪNG   
Chúa Giêsu chịu phép Rửa: Cầu nguyện là tôn vinh tấm lòng hiền phụ của Chúa Cha 12
Thánh thi Mừng vui của Chúa Giêsu: Cầu nguyện là kết hiệp với Chúa như Con hợp nhất cùng Cha 24
Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết sống lại: Cầu nguyện là xin được lãnh nhận chính Chúa 35
Chúa Giêsu tại Thánh gia Nazarét: Cầu nguyện là ở kề bên Chúa Cha 46
Lời nguyện lập phép Thánh Thể của Chúa Giêsu: Lời kinh của mọi lời kinh 58
Lời cầu nguyện linh mục của Chúa Giêsu: Lời nguyện tận hiến 69
Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu tại Vườn Cây Dầu: "Xin vâng theo ý Cha" 79
Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trên Thập giá: Sao Chúa bỏ rơi con? 90
Lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu: Lạy Cha, xin tha cho họ 100
Chúa Giêsu chết trên Thập giá: Cầu nguyện là lắng nghe Chúa nói trong thinh lặng 110
Phần II. SÁCH TÔNG ĐỒ CÔNG VỤ  
Mẹ Maria và 11 tông đồ họp nhau cầu nguyện sau khi Chúa Giêsu lên trời: Cầu nguyện với và trong Giáo Hội 123
Hội Thánh tiên khởi bị bách hại: Cầu nguyện là phương thế hữu hiệu đương đầu với mọi nghịch cảnh 132
Hội Thánh tiên khởi dành ưu tiên cho cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa 142
Thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi: Cầu nguyện với chính Chúa Giêsu, Đấng ngự bên hữu Chúa Cha 154
Thánh Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi: Chuyên cần và liên kết với mọi người trong cầu nguyện 162
Phần III. THƯ THÁNH PHAOLÔ GỬI CÁC TÍN HỮU  
Thư gửi tín hữu Rôma: Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cầu nguyện 172
Thư gửi tín hữu Galát: Cầu nguyện là lời con cái gọi Cha "Abba" 183
Thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô: Lời Amen của chúng ta khi cầu nguyện 194
Thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô: Càng chiêm niệm Chúa càng gần gũi anh chị em mình 205
Thư gửi tín hữu Êphêsô: Cầu nguyện là cầu xin, chúc tụng và cảm tạ Chúa đã tỏ lộ những điều còn ẩn giấu 218
Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê: Cầu nguyện là sống những tâm tình của Đức Kitô 231
Phần IV. SÁCH KHẢI HUYẾN  
Phần thứ nhất sách Khải huyền (chương 7 - 3): Nhờ cầu nguyện, cộng đoàn được liên kết với Chúa và gắn bó với nhau 243
Phần thứ hai sách Khải huyền (chương 4 - 22): Nhờ cầu nguyện, Hội Thánh nhìn thấy Chúa đang hiện diện và hành động trong lịch sử 255
Phần V. CẦU NGUYỆN QUA PHỤNG VỤ  
Phụng vụ là nơi dành riêng cho cuộc gặp gỡ giữa các Kitô hữu với Thiên Chúa 267
Trong cử hành Phụng vụ, toàn thể Hội Thánh gặp gỡ và trò chuyện với Chúa 278