Đọc Tin mừng Chúa nhật theo Lectio Divina - Năm A: Matthêu
Tác giả: Nhóm phiên dịch các GKPV
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001148
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 176
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001149
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 176
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Nhập đề 7
Giới thiệu Lectio Divina 8
Cách dùng các bài gợi ý trong nhóm 11
Chúa Nhật I mùa vọng 13
Chúa nhật II mùa vọng 15
Chúa nhật III mùa vọng 18
Chúa nhật IV mùa vọng 20
Lễ Giáng sinh 23
Lễ Thánh Gia thất 26
Lễ Chúa Hiển Linh 28
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 31
Chúa nhật II thường niên 34
Chúa nhật III thường niên 36
Chúa nhật IV thường niên 39
Chúa nhật V thường niên 42
Chúa nhật VI thường niên 44
Chúa nhật VII thường niên 44
Chúa nhật VIII thường niên 50
Chúa nhật IX thường niên 52
Chúa nhật I mùa chay 55
Chúa nhật II mùa chay 58
Chúa nhật III mùa chay 61
Chúa nhật IV mùa chay 64
Chúa nhật V mùa chay 69
Chúa nhật lễ lá 72
Thứ năm tuần thánh 75
Thứ sáu tuần thánh 78
Lễ Phục sinh (canh thức) 85
Chúa nhật II phục sinh 88
Chúa nhật III phục sinh 91
Chúa nhật IV phục sinh 93
Chúa nhật V phục sinh 96
Chúa nhật VI phục sinh 99
Lễ Chúa Thăng Thiên 101
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 104
Lễ Chúa Ba Ngôi 107
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô 110
Chúa nhật XIV thường niên 112
Chúa nhật XV thường niên 115
Chúa nhật XVI thường niên 118
Chúa nhật XVII thường niên 121
Chúa nhật XVIII thường niên 123
Chúa nhật XIX thường niên 126
Chúa nhật XX thường niên 129
Chúa nhật XXI thường niên 131
Chúa nhật XXII thường niên 134
Chúa nhật XXIII thường niên 137
Chúa nhật XXIV thường niên 140
Chúa nhật XXV thường niên 142
Chúa nhật XXVI thường niên 145
Chúa nhật XXVII thường niên  147
Chúa nhật XXVIII thường niên 150
Chúa nhật XXIX thường niên 153
Chúa nhật XXX thường niên 155
Chúa nhật XXXI thường niên 158
Chúa nhật XXXII thường niên 161
Chúa  nhật XXXIII thường niên 164
Lễ Đức Kitô Vua vũ trụ 166
Lễ Đức Mẹ lên trời 169
Ký hiệu các sách Tin mừng 173
Mục lục 174