Tin mừng mỗi ngày
Phụ đề: Suy niệm và giảng lễ
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002554
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 363
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014756
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 363
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015088
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 363
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích