Sống Lời Chúa
Phụ đề: Phút suy niệm mỗi ngày
Tác giả: Giáo phận Vĩnh Long
Ký hiệu tác giả: G-VL
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001839
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích