2000 ans après
Tác giả: Robert Claude, SJ
Ký hiệu tác giả: CL-R
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004556
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 17
Số trang: 203
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích