Niềm vui trong Chúa
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007015
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 19
Số trang: 143
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015537
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 19
Số trang: 143
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Hãy ngẩng đầu lên - Luca 21, 25-36 5
Mở đường cho Chúa - Luca 3, 1-6 9
Niềm vui trong Chúa - Sophonia 3, 14-18 12
Lạy Chúa xin hãy đến - Suy niệm Giáng sinh I 15
Bình an của Chúa Giáng sinh - Suy niệm Giáng sinh II 19
Những tâm hồn đón Chúa - Suy niệm Giáng dinh III 22
Nếu Shúa sinh trong lòng - Suy niệm Giáng sinh IV 26
Lòng tràn đầy Thiên Chúa - Suy niệm Giáng sinh V 29
Hành trình đức tin - Mt 2, 1-2 32
Ta đến để chúng được sống - Gioan 10, 1-10 35
Hãy ở lại tỏng tinh yêu - Gioan 15, 9 -17 38
Thầy đây đừng sợ - Matthêu 14, 22-33 41
Các con bảo Thầy là ai? - Matthêu 16, 13-20 45
Hạt giống Lời Chúa - Matthêu - 13, 1-23 49
Nếu hạt lúa không phân hóa - Matthêu 16,21-27 53
Hãy đi làm vườn nho Ta - Matthêu 20, 1-16 56
Cầm đèn sáng trong tay - Matthêu 25, 1-23 59
Đầu tư cho đời sống vĩnh cửu - 25, 14 - 30 62
Lời chúc tụng của Đức Maria - Luca 1, 39-56 65
Đường tới hạnh phúc - Matthêu 5, 1-12 69
Tiến tới vinh quang Nước Trời - Matthêu 13, 24-43 72
Đường sám hối - Matthêu 21, 28-32 75
Hành trình ơn gọi - Gioan 1,35-42 78
Đường tới Horeb - Gioan 6, 41-52 81
Ai là người lớn nhất - Marcô 9, 29-36 84
Tạ ơn Chúa trong mọi lúc - Ephêsô 5, 12-20 87
Đổi mới theo Tin Mừng Êphêsô 4,17.20-24 90
Đi theo Chúa Giêsu - Marcô 10, 35-45 93
Hãy lui vào thanh vắng - Marcô 6, 30-34 96
Các con không có đức tin ư? - Marcô 4, 34-40 99
Trời đất sẽ qua đi Marcô - Marcô 13, 24-32 102
Của ăn đường - Marcô 14,12-16.22-26 105
Sinh hoa trái thiêng liêng Gioan 15, 9-17 108
Tin Mừng Nước Thiên Chúa - Marcô 1, 14-20 111
Chúa chiên lành - Gioan 10, 11-18 114
Trái tin của thiên Chúa - Gioan 19, 31-37 117
Ánh sao lạ - Matthêu 2, 1-12 120
Thập giá trong đời sống - Marcô 8, 27-34 127
Ơn gọi Kitô hữu - Êphêsô 4, 1-6 130
Thiên Chúa nhìn lòng - Marcô 12,38-44 133
Con người sống không nguyên bởi bánh - Gioan 6, 1-15 136
Sự sống vô tận - Gioan 6, 24-35 139