Sống Tin mừng
Phụ đề: Tin mừng hằng ngày. Mùa Vọng - Giáng Sinh
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000530
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 208
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích