La prière
Phụ đề: Anthologie des prières de tous les temps et de tous les peuples
Tác giả: Alfonso M. Di Nola
Ký hiệu tác giả: NO-A
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004244
Nhà xuất bản: Éditions Seghers
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 21
Số trang: 461
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích