Dấu chân của Thầy
Tác giả: Lm. Piô Ngô Phúc Hậu
Ký hiệu tác giả: NG-H
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000851
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 335
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003007
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 335
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004959
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010365
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015576
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 335
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Hang đá Bê lem 23
Hang đá Bê lem 28
Phép lạ đầu tay 45
Một trăm phần trăm cho tin mừng 64
Khóa đào tạo Giám mục đầu tiên 84
Thân nhân của Chúa gọi Chúa là người mất trí 107
Dụ ngôn "Người gieo giống" 129
Phép lạ hóa bánh 149
Hủy bỏ luật thanh uế của Môsê 170
Tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa 187
Hãy trở nên trẻ thơ 202
Mù mà thấy. Thấy mà mù 229
Một chai dầu quý giá 250
Bữa ăn cuối cùng 285
Tòa án chánh trị 311
Phục sinh vinh quang 327