Suy Lời Chúa gẫm sự đời
Phụ đề: Khôn ngoan - Thành công - Hạnh phúc
Tác giả: Lm. Bosco Dương Trung Tín
Ký hiệu tác giả: DU-T
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008707
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 246
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
VÀI VẤN ĐỀ ĐỤNG CHẠM ĐẾN KITÔ HỌC 7
THẦN HỌC, KITÔ HỌC VÀ NHÂN BẢN HỌC 41
HUẤN THỊ VỀ TỰ DO KITÔ GIÁO VÀ GIẢI PHÓNG 71
II. Tự do trong kinh nghiệm Dân Chúa 83
CHƯƠNG II: Con người được mời gọi sống tự do và thảm kịch của tội lỗi 87
CHƯƠNG III : Giải phỏng và tự do theo Kitô giáo 93
CHƯƠNG IV : Sứ mạng giải phóng của Hội Thánh 112
ĐỨC GIÊSU Ý THỨC VỀ BẢN THÂN VÀ SỨ VỤ CỦA MÌNH 141
Đề nghị 1 145
Đề nghị 2 148
Đề nghị 3 152
Đề nghị 4 156
THIÊN CHÚA, ĐẤNG CỨU ĐỘ 160
Phần II : ơn CÚUĐỘ dựa theo Thánh Kinh hay khả năng tự do 178
Phần III: Quan điểm trong dòng lịch sử 190
Phần IV : Các quan điểm mang tính hệ thống 211