Đời hạnh phúc
Phụ đề: Những người lữ hành hạnh phúc
Tác giả: Jorathe Nắng Tím
Ký hiệu tác giả: NA-T
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008035
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 167
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở 5
Hạnh phúc vào đời 7
"Ước gì con biết ơn Chúa" 19
Chuá là hạnh phúc của con, Chúa ơi, Chúa là hoan lạc đời con 25
Hạnh phúc có Chúa là mục tử (Ga 10,1-18) 33
Hạnh phúc đưaợc gặp Chúa (Mt 6,9-13: Kinh lạy Cha) 45
Hạnh phúc được dâng lễ với Chúa 55 
Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3) 63
Phúc thay ai hiền lành, vì sẽ đuược đất làm gia nghiệp (Mt 5,4) 72 
Phúc cho ai khóc lóc, vì họ sẽ được ủi an (Mt 5,5) 77
Phúc thay khao khát điều công chính (Mt 5,6)  84
Phúc cho ai có lòng thương xót (Mt 6,7) 89 
Phúc cho ai có trái tim trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa (Mt 5,8) 94
Phúc cho những người xây dựng hòa bình, họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa (Mt 5, 9) 100
Phúc cho ai bị vu khống, bách hại vì Đức Kitô (Mt 5,11) 108
Trở về chính mình 117 
Xin vâng trước cuộc sống 124 
Ở trong Chúa 132
Những dấu chỉ 143
Sống cầu nguyện 147 
Khiêm nhường 153
Thiên Chúa trao đổi với con người 161