Lạy Chúa Chúa muốn con làm gì?
Phụ đề: Các bài suy niệm theo chủ đề
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014427
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 281
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích