Lạy Chúa Chúa muốn con làm gì?
Phụ đề: Các bài suy niệm theo chủ đề
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014427
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 281
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TÔNG ĐỒ
1. Matthêu, người thu thuế 9
2. Đừng phân rẽ Phêrô và Phaolô 13
3. Bên bờ vực thẳm của Thiên Chúa 16
4. Các tông đồ và giảng viên Lời Chúa 20
5. Tù nhân của Đức Kitô 23
6. Vác thập giá mình theo Chúa Kitô 27
7. Lạy Chúa tôi ! Lạy Thiên Chúa tôi ! 31
8. Nguồn nước hằng sống 35
9. Môn đệ đầu tiên của Chúa 38
10. André tông đồ 41
11. Luca, thánh sử, bạn đồng hành của Phaolô 44
12. Ngài 47
13. Lạy Chúa, Chúa muốn còn làm gì ? 51
14. Phêrô và Phaolô hai bậc thày 55
15. Mầu nhiệm sự tuyển chọn 58
16. Các Giáo hội chỉ là một 62
17. Người tông đồ 65
18. Bằng chứng cao cả về đức ái 68
19. Đức ái nơi thánh Stêphanô 70
20. Tiếng nói của Ngôi Lời 74
TỬ ĐẠO  
21. Thanh tẩy trong sự chết của Đức Kitô  79
22. Cuộc tử đạo của Polycarpe 83
23. Các vị tử đạo xứ Ouganđa 87
24. Máu các vị tử đạo là hạt giống phát sinh các Kitô hữu 90
25. Phụng sự Thiên Chúa trước tiên 92
26. Sự vĩ đại của vị Tiền hô  96
27. Sự trở lại của một triết gia 100
28. Hãy tin tưởng Đấng đã trao trách nhiệm cho ta 104
29. Chứng nhân của Thiên Chúa  107
30. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính 111
31. Các thánh Anh hài 115
32. Vững vàng trong đức tin 119
33. Gioan Tẩy Giả bị chém đầu  122
34. Thập giá Đức Kitô là sức mạnh của các vị tử đạo 125
35. Cuộc tử đạo của Thánh nữ Blandine 128
ĐỨC TIN  
36. Đức tin trưởng thành 132
37. Thiên Chúa ngỏ lời qua các phép lạ của Đức Kitô 136
38. Chiêm niệm trong một thế giới tục hóa 140
39. Abraham và Maria 144
40. Con tin nơi Ngài 148
41. Hãy để Chúa- Kitô vào chốn thẳm sâu của chính mình 152
42. Thiên Chúa luôn luôn ở quá bên kia chúng ta 156
43. Trở lại mùa xuân của đời sống 161
44. Tình yêu của Ngài 165
45. Lòng tin anh em mới là quan trọng 169
46. Đức tin và sự thăng tiến con người 173
47. Đức tin vẫn duy nhất 177
48. Hai bình diện của Đức tin 180
49. Các dấu chỉ của thời buổi 184
50. Đức tin được bác ái soi chiếu 188
51. Canh tân niềm tin 191
52. Sự trung tín của Thiên Chúa & con người 194
CHỨNG NHÂN  
53. Giáo dân tự bản tính là chứng nhân 198
54. Kitô hữu ngoại đạo và người ngoại có tâm hồn Kitô hữu 201
55. Sự chiếu tỏa cần thiết của Kitô hữu 205
56. Đơn sơ & khôn ngoan 209
57. Biết nói về Thiên Chúa 212
58. Để sống theo ý Thiên Chúa 216
59. Xem quả biết cây 220
60. Hoạt động tông đồ 222
61. Muốn được thấy Đức Giêsu 225
62. Bách hại, tương quan bình thường 229
63. Thiên Chúa yêu chúng ta như thế đó 233
64. Con cái của ánh sáng 238
65. Kitô hữu một kẻ dấn thân 241
66. Ngươi sẽ không hổ thẹn về Chúa ngươi  245
67. Bánh hằng sống do Đức Trinh Nữ sinh ra 250
68. Thư trong tù gửi cho con gái 253
69. Hãy tạ ơn Người 258
70. Thánh Lôrensô 261
71. Gioan Tẩy Giả, vị tử đạo của sự thật  265
72. Hạt lúa mì của Thiên Chúa 268
73. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 271
74. Thư viết trong tù của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, chủng sinh (1843) 275
75. Chứng nhân cho Đức Giêsu 279